Bankowość telefoniczna

Łatwy i szybki dostęp do produktów oraz usług przez telefon

Dzięki połączeniu z TeleBOŚ można szybko i wygodnie załatwić wiele spraw, w tym np.:

 • uzyskać informacje na temat posiadanych w Banku produktów i powiązanych z nimi usług,
 • złożyć dyspozycje dotyczące produktów np. zlecić przelew,
 • wnioskować o nowe produkty bankowe,
 • zastrzec dokument tożsamości lub kartę.

 • Aby korzystać z pełnej funkcjonalności TeleBOŚ:
  • złóż wniosek w Oddziale Banku lub
  • wypełnij wniosek po zalogowaniu do bankowości internetowej lub
  • złóż dyspozycję na INFOLINII TeleBOŚ 801 355 455
   + 48 22 543 34 34

Logowanie do Usługi TeleBOŚ odbywa się za pomocą Identyfikatora oraz TeleKodu.
Identyfikator – 8 cyfrowy numer służący do logowania w Usłudze TeleBOŚ i w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-Konto
TeleKod – 6 cyfrowy kod służący do logowania w Usłudze TeleBOŚ. Pierwszy TeleKod wydawany jest w formie koperty (w Oddziale Banku) lub udostępniany jest w formie SMS (w przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem bankowości internetowej, Contact Center). Pierwszy TeleKod udostępniony przez Bank zostanie zmieniony przez Klienta przy pierwszym logowaniu się do Usługi TeleBOŚ.

Instrukcja dla Klienta
Częste pytania i odpowiedzi

Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

 1. Pamiętaj, by nie udostępniać Identyfikatora i TeleKodu osobom trzecim
 2. Nie trzymaj numeru Identyfikatora oraz TeleKodu wraz z numerem Rachunku płatniczego
 3. Podczas korzystania z Usługi TeleBOŚ nie przekazuj danych o charakterze bezprawnym i stosuj się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa.

W sytuacji, gdy podejrzewasz, że osoby trzecie weszły w posiadanie Twoich danych służących do logowania do Usługi TeleBOŚ (w szczególności Identyfikatora lub TeleKodu), niezwłocznie poinformuj o tym Bank oraz zablokuj dostęp do Usługi TeleBOŚ w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem Usługi TeleBOŚ w automatycznym systemie lub pod numerem Infolinii
801 355 455
+ 48 22 543 34 34