EKO Dom +

Czy wiesz, że koszty ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji i prądu w Twoim domu mogą w znaczącym stopniu się obniżyć.Pomożemy Ci zbudować dom, który będzie samowystarczalny energetycznie, komfortowy i tani w eksploatacji. Energia zużyta na jego funkcjonowanie może pochodzić w 100% z własnej instalacji PV.

 • długi okres kredytowania – do 35 lat
 • kredytowanie nawet do 80% wartości nieruchomości z możliwością zwiększenia kwoty kredytu w szczególnych sytuacjach
 • do 3 miesięcy wakacji kredytowych w roku
 • dogodny system spłaty rat
 • prowizja 0,5% kwoty kredytu, marża już od 1,39pp1

w przypadku:

 • zaprojektowania i budowy w technologii pozwalającej na spełnienie WT 2021  - max wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 70 kWh/(m2*rok),
 • budynek będzie posiadać co najmniej oba poniższe rodzaje odnawialnych źródeł energii (OZE):
  a) pompa ciepła i
  b) ogniwa fotowoltaiczne o mocy pozwalającej na wytworzenie  energii elektrycznej w ilości niezbędnej do zaspokojenia w całości zapotrzebowania pompy ciepła.

1 w przypadku wartość kredytu ponad 150 tys. zł oraz LTV (Loan to value) w przedziale 0-30 %

Promocja Kredytu Hipotecznego „Eko Dom+” trwa w okresie od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Regulaminu Promocji Kredytu Hipotecznego „Eko Dom+” znajduje się w zakładce Dokumenty.

Oferta promocyjna ekologicznego kredytu hipotecznego:
Marża 1,39 p.p. i prowizja przygotowawcza 0,5% kwoty udzielonego kredytu dotyczy kredytu hipotecznego udzielonego na kwotę od 150 tys. PLN z LTV do 30%. Prowizja przygotowawcza wynosi 0,5% kwoty udzielonego kredytu. Warunkiem zastosowania preferencyjnej stawki marży i prowizji  jest przeznaczenie kredytu na nabycie domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym lub budowę domu jednorodzinnego, który łącznie będzie spełniał poniższe warunki: 1) dom będzie zaprojektowany i budowany w technologii pozwalającej na spełnienie WT 2021  - max wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 70 kWh/(m2*rok), 2) będzie posiadać co najmniej oba poniższe rodzaje odnawialnych źródeł energii (OZE): pompa ciepła i ogniwa fotowoltaiczne o mocy pozwalającej na wytworzenie  energii elektrycznej w ilości niezbędnej do zaspokojenia w całości zapotrzebowania pompy ciepła.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 06.06.2019 r. wynosi 4,10 % przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 252 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,49% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 06.06.2019 r. wynosi 1,79%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,70 p.p., LTV  60%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 1,75% od kwoty kredytu tj. 4 410 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 9 500 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 0 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 399,27 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 1 262,36 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 393 459,33 PLN. Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.


Oferta podstawowa kredytu hipotecznego:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 06.06.2019 r. wynosi 4,68% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 252 000 PLN,  okres kredytowania wynosi 300 m-cy,  spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 3,99% w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 06.06.2019r. wynosi 1,79%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2%, LTV = 60%, całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2% od kwoty kredytu tj. 5 040 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00% marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 9 500 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR – (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 0 PLN, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 1 471,70 PLN. Natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego  wyniesie 1 330,89 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 414 672,04 PLN

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej.

Poprzez pojęcie „Dom bez rachunków” należy rozumieć budynek, w którym energia zużyta na potrzeby ogrzewania, przygotowania c.w.u. i ewentualnie chłodzenia oraz na inne cele, bilansuje się z energią elektryczną produkowaną z własnej instalacji PV działającą w systemie opustu. Koszty energii elektrycznej sprowadzają się tylko do nieznacznych opłat stałych za korzystanie z przyłącza. W przypadku mniejszych instalacji PV możliwe jest zbilansowanie produkcji i zużycia energii, np. tylko w zakresie samej energii ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia.

EKOmatematyka się opłaca!

Korzystając z usług Zielonego Banku, dowiesz się jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej!

Oferta ekologicznego kredytu hipotecznego EKO Dom+ to niski koszt prowizji za udzielenie kredytu, dzięki czemu wolne środki możesz przeznaczyć na sfinansowanie zakupu urządzeń OZE i w efekcie zmniejszyć opłaty związane z kosztami ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i energii elektrycznej.

Zaoszczędzone w ten sposób środki możesz przeznaczyć na bieżącą obsługę kredytu.

Masz 5 minut? Zrób dla siebie coś dobrego www.fundacjabos.pl 

Elektronicznie - Ekologicznie!