Kontakty do Ekologów Banku Ochrony Środowiska

Adres do kontaktu:
ekologia@bosbank.pl

Ekolodzy udzielą Ci dodatkowych, szczegółowych informacji w godzinach 8-16:

Mieczysław Derczyński - tel. 515-111-456
Radosław Stępczyński - tel. 515-011-635
Sandra Wyborska - tel. 515-111-065
Alicja Strycharz - tel. 515-111-773