EKOpożyczka na lato

Wymarzona podróż? Nowy aparat fotograficzny? Skorzystaj z nowej Promocji EKOpożyczki na lato i złap oddech na wakacje.

 • Pożyczasz na dowolny cel

 • Wybierasz kwotę od 1 000 do 150 000 zł

 • Możesz rozłożyć spłatę nawet na 120 rat

 • Możesz wybrać EKOpożyczkę z ubezpieczeniem na życie i zabezpieczyć swoich bliskich

Sprawdź szczegółowe warunki cenowe EKOpożyczki z ubezpieczeniem

Okres Kredytowania

Rodzaj i wysokość  oprocentowania
(w stosunku rocznym)

Prowizja Przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO pożyczki)

do 36 miesięcy

stałe: 8,5%

6%

powyżej 36 miesięcy

zmienne: WIBOR 6M +6,5 p.p. marży

Promocja „Pożyczka na lato” obowiązuje do 30 września 2017 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o EKO Pożyczkę powinien zostać przez Klienta złożony w terminie do dnia 30 września 2017 r. ,  a jej szczegóły dostępne są w Regulaminie w oddziałach Banku oraz na stronie www.bosbank.pl.
Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1 000 zł do 150 000 zł w dowolnym oddziale Banku oraz spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  a) wyciągi w formie elektronicznej oraz
  b) kartę debetową oraz
  c) deklarację przelewania na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym środków w wysokości co najmniej raty EKO Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
  d) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKO Pożyczkę,
 2. w Okresie trwania promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 150.000 zł w dowolnym oddziale Banku,
 3. uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
 4. zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki,
 5. podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Pożyczka na lato”.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Promocji, określonych powyżej Bank:

 • podwyższy oprocentowanie o 1 p.p. w przypadku pożyczek do 36 miesięcy lub

 • podwyższy marżę o 1 p.p. w przypadku pożyczek powyżej 36 miesięcy

RRSO dla Pożyczki na lato
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,93%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 26.287,49 zł, zmienne w wysokości 8,81%, które  składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 07.06.2017r. wynosi 1,81%), powiększonej o marżę 7 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 6.287,49 zł (w tym: prowizja 1.200,00 zł kredytowana, odsetki 5.087,49 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 438,12 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.06.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

EKOmatematyka się opłaca!

Korzystając z usług  Zielonego Banku, dowiesz się jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej!

 • składając wniosek o pożyczkę przez Internet oszczędzasz papier chroniąc tym samym świat, w którym żyjesz

Masz pięć minut? Zrób dla siebie coś dobrego fundacjabos.pl

Elektronicznie - Ekologicznie!