EKOpożyczka ze stałym oprocentowaniem

Wymarzona podróż? Nowy aparat fotograficzny albo rower?

 • Pożyczasz na dowolny cel

 • Wybierasz kwotę od 1 000 do 150 000 zł

 • Możesz rozłożyć spłatę nawet na 120 rat

 • Możesz wybrać EKOpożyczkę z ubezpieczeniem na życie i zabezpieczyć swoich bliskich

Sprawdź szczegółowe warunki cenowe EKOpożyczki z ubezpieczeniem

Okres kredytowania

Rodzaj i wysokość oprocentowania ( w stosunku rocznym )

Prowizja przygotowawcza (odkwoty udzielonej pożyczki)

do 120 miesięcy

stałe: 10%

10 %   

Promocja „Pożyczka ze stałym oprocentowaniem” obowiązuje do  31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o EKOPożyczkę powinien zostać przez Klienta złożony w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.,  a jej szczegóły dostępne są w Regulaminie w oddziałach Banku oraz na stronie www.bosbank.pl

Z promocji mogą skorzystać  konsumenci, w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  a) wyciągi w formie elektronicznej oraz
  b) kartę debetową oraz
  c) deklarację przelewania na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym środków w wysokości co najmniej raty EKO Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku
  d) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKO Pożyczkę,

 2. w Okresie trwania promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 150.000 zł w dowolnym oddziale Banku,

 3. uzyskają pozytywną decyzję kredytową,

 4. zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki,

 5. podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Pożyczka ze stałym oprocentowaniem”,zwani dalej „Uczestnikami Promocji”.

W przypadku składania wniosku o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji „Pożyczka ze stałym oprocentowaniem”, przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunki określone w ust.1.

RRSO dla Pożyczki ze stałym oprocentowaniem
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,68%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 28.046,10zł, oprocentowanie stałe w wysokości 10,00%, całkowity koszt pożyczki wynosi 8.046,10 zł (w tym: prowizja 2.000,00 zł kredytowana, odsetki 6.046,10 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 467,43 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.06.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

EKOmatematyka się opłaca!

Korzystając z usług  Zielonego Banku, dowiesz się jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej!

 • składając wniosek o pożyczkę przez Internet oszczędzasz papier chroniąc tym samym świat, w którym żyjesz

Masz pięć minut? Zrób dla siebie coś dobrego fundacjabos.pl

Elektronicznie - Ekologicznie!