EKOpożyczka Zielona inwestycja

Zyskuj dzięki ekologii!

Weź EKOpożyczkę Zielona inwestycja i płać niższe rachunki za energię elektryczną, wodę lub ogrzewanie.

Weź pożyczkę w BOŚBank24

EKOpożyczkę możesz wziąć na zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym. Sfinansujemy Twoje wydatki o charakterze ekologicznym poniesione nawet 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o EKOpożyczkę.

Listę EKOtowarów sprawdź w Katalogu EKOtowarów. Dzięki EKOpożyczce zyskujesz Ty i środowisko w którym żyjesz. To takie proste!

A dodatkowo:

 • możesz wybrać kwotę pożyczki od 1 000 zł brutto do 150 000 zł brutto
 • okres kredytowania wynosi nawet do 10 lat.


Sprawdź warunki cenowe:

Okres kredytowania Rodzaj i wysokość oprocentowania Prowizja przygotowawcza
Do 36 mies. Stałe: 6,5% 6%
Od 37 do 120 miesięcy Zmienne: WIBOR 6M + 6,5 p.p. marży

W przypadku dostarczenia, w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy EKOpożyczki, faktur potwierdzających zakup towarów ekologicznych, zgodnych z listą w Katalogu EKOtowarów Bank obniży oprocentowanie (w przypadku oprocentowania stałego) lub marżę (w przypadku oprocentowania zmiennego) o 1 p.p. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały do Banku dostarczone faktury.

Promocja „Zielona inwestycja” obowiązuje od 13 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem, że wniosek o EKOpożyczkę powinien zostać przez Klienta złożony w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., a jej szczegóły dostępne są w Regulaminie.

Z Promocji w zakresie EKOpożyczki mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  • wyciągi w formie elektronicznej oraz
  • kartę debetową oraz
  • deklarację przelewania na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym środków w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
  • udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKOpożyczkę,
 2. w Okresie trwania promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 150.000 zł w dowolnym oddziale Banku,
 3. uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
 4. zawrą z Bankiem umowę EKOpożyczki,
 5. podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Zielona inwestycja”.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,33%, przy założeniu, że  całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 10 786,36 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 001,97 zł, oprocentowanie zmienne  w wysokości 8,28 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 23.03.2018 r. wynosi 1,78%) powiększonej o marżę 6,5 p.p., całkowity koszt pożyczki 3 215,61 zł (w tym: prowizja 647,18 zł; odsetki 2 568,43 zł), 60 miesięcznych rat równych po 233,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Lista ekologicznych towarów lub usług:

 1. okna i/lub drzwi zewnętrzne termoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła niższym niż:
  • a) dla okien U=1,1 W/m2 K,
  • b) dla drzwi U=1,5 W/m2 K,
 2. pokrycia dachowe o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. gont, dachówka ceramiczna, łupki,
 3. kotły centralnego ogrzewania (gazowe, olejowe, elektryczne, opalane biomasą , w tym kominki z płaszczem wodnym,
 4. systemy dociepleniowe,
 5. odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, instalacje mikrokogeneracyjne
 6. instalacje odzysku ciepła, w tym rekuperatory, gruntowe wymienniki ciepła
 7. ekoarmatura (w szczególności: termo zawory, spłuczki dwufunkcyjne, krany z fotokomórką),
 8. elektroniczne systemy zarządzania energią w budynkach,
 9. urządzenia i usługi polegających na przystosowaniu samochodów spalinowych do napędu elektrycznego i zasilania gazem LNG, CNG itp.,
 10. domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 11. systemy odzysku wody deszczowej,
 12. przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 13. hydroizolacja budynków, a także systemy drenażu i odprowadzania wód gruntowych,
 14. duże AGD (pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki itp.) posiadające klasę energooszczędności co najmniej A+++,
 15. rowery i inny sprzęt sportowy i rehabilitacyjny,
 16. samochody i pojazdy elektryczne lub hybrydowe,
 17. roślinność i sprzęt ogrodniczy nie powodujący bezpośredniej emisji szkodliwych substancji, np. sadzonki drzew, sprzęt elektryczny  itp.,
 18. agroturystyka, pobyt w  sanatorium,
 19. sprzęt komputerowy oparty o systemy zasilania z certyfikatem 80 PLUS GOLD, 80 PLUS Platinum i 80 PLUS TITATNUM,
 20. zakup i montaż klimatyzatorów, jeśli posiadają element rekuperacji.

Każdy z wymienionych celów może występować oddzielnie lub łącznie z innym celem wskazanym powyżej.

W przypadku chęci zakupu towaru innego niż wymienione w pkt 1 – 20 powyżej, decyzję o zaliczeniu do listy towarów lub usług ekologicznych oraz w przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikacji „eko” ostateczną decyzje podejmują wspólnie Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Sieci oraz Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Banku. 

EKOmatematyka się opłaca!

Korzystając z usług  Zielonego Banku, dowiesz się jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej!

 • składając wniosek o pożyczkę przez Internet oszczędzasz papier chroniąc tym samym świat, w którym żyjesz

Masz pięć minut? Zrób dla siebie coś dobrego fundacjabos.pl

Elektronicznie - Ekologicznie!

 • ekologicznie - elektronicznie czyli przez Internet
  Przygotuj dowód osobisty i wypełnij prosty wniosek on-line - zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut.

 • za pośrednictwem usługi BOŚBank24 - jeśli jesteś już naszym Klientem

 • poprzez Infolinię
  zadzwoń pod numer 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 koszt zgodny z taryfą operatora