Jesienna energia

EKOpożyczka w promocji

Nawet jesienią możesz realizować swoje plany. Weź pożyczkę Jesienna energia i działaj!

 • weź aż do 100.000 zł
 • sfinansuj dowolnie wybrany cel
 • zaplanuj spłatę nawet na 10 lat
 • złóż wniosek w oddziale lub przez infolinię


Warunki promocji:

Okres
kredytowania
Rodzaj
oprocentowania
Wysokość oprocentowania
(w stosunku rocznym)
Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
do 36 miesięcy stałe 6,90% 5,00%
powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy
zmienne WIBOR 6M +
6,00 p.p. marży

Z EKOpożyczki w promocji „Jesienna energia", mogą skorzystać osoby które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  a) wyciągi w formie elektronicznej oraz
  b)zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
  c) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKOpożyczkę oraz
  d) udzielona zgoda na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminy, tabele oprocentowania, taryfa prowizji i opłat) z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz
 2. przekażą aktualne dane teleadresowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz
 3. w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 100.000 zł w dowolnym oddziale Banku, lub infolinii Banku,
 4. uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
 5. zawrą z Bankiem umowę EKOpożyczki,
 6. podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Jesienna energia”.


Jeśli nie masz konta w BOŚ Banku – załóż je przez internet lub w oddziale.
Promocja trwa w okresie od dnia 23 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Z Promocji mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie warunki Promocji określone w § 2 ust. 1 regulaminu Promocji.

RRSO dla promocji „Jesienna pożyczka”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,33%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 25.421,81 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,79%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 09.09.2019r. wynosi 1,79%), powiększonej o marżę 6,00 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 5.421,81 zł (w tym: prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 4.421,81 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 423,70 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.09.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

 • w najbliższym oddziale BOŚ Banku
 • poprzez Infolinię
  zadzwoń pod numer 801 355 455 lub +48 22 543 34 34 koszt zgodny z taryfą operatora

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Regulamin EKOpożyczki
Regulamin Promocji "Jesienna energia"

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.http://10.220.16.121/files/miniatures/file_7/janiebieska_na_zielono.60x59.fe74b1fe.png