Pożyczka jesienna

Nie czekaj z realizacją planów. Skorzystaj z nowej Promocji Pożyczki jesiennej i myśl pozytywnie.
 • Pożyczasz na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Wybierasz kwotę od 1 000 do 150 000 zł
 • Możesz rozłożyć spłatę nawet na 120 rat
 • Możesz wybrać EKOpożyczkę z ubezpieczeniem na życie i zabezpieczyć swoich bliskich

Sprawdź szczegółowe warunki cenowe pożyczki z ubezpieczeniem

Okres kredytowania       
Rodzaj i wysokość oprocentowania
(w stosunku rocznym)                                       
Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)          
do 36 miesięcy stałe: 8,5% 6%
od 36 miesięcy do 120 miesięcy zmienne: WIBOR 6M + 6,5 p.p. marży                               

Promocja „Pożyczka jesienna" obowiązuje od 6 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. (Okres trwania Promocji). Wniosek o EKOpożyczkę pownien zostać przez Klienta złożony w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

Z Promocji mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 • posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  a) wyciągi w formie elektronicznej oraz
  b) kartę debetową oraz
  c) zapewnione regularne wpływy na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym środków w wysokości co najmniej raty EKO Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku i kartę debetową oraz
  d) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKO Pożyczkę,
  e) udzieloną zgodę na wysyłkę harmonogramów spłat w wersji elektronicznej,
 • w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 150.000 zł w dowolnym oddziale Banku,
 • uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
 • zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki,
 • podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Pożyczka jesienna”,
  zwani dalej „Uczestnikami Promocji”.

Szczegóły Promocji dostępne są w Regulaminie w oddziałach Banku oraz na stronie www.bosbank.pl.

W przypadku składania wniosku o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji, przynajmniej jeden z nich musi spełniać warunki określone powyżej.

Wymagana jest zgoda współmałżonka, gdy kwota pożyczki przekracza 25.000 PLN lub łączne zaangażowanie Banku w transakcje kredytowe Wnioskodawcy, w przypadku których nie występowało poręczenie lub zgoda współmałżonka niebędącego Wnioskodawcą, przekracza 25.000,00 PLN włącznie z wnioskowaną transakcją.

Maksymalna kwota EKO Pożyczki uzależniona jest od wyniku oceny zdolności i wiarygodności kredytowej dokonanej przez Bank (z zastrzeżeniem, iż to nie dotyczy przypadku kiedy zabezpieczenie EKO Pożyczki stanowi kaucja).
EKO Pożyczka na kwotę powyżej 100 tys. PLN (pojedynczej transakcji) udzielana jest wyłącznie na wniosek spełniający łącznie poniższe warunki:

 1. o pożyczkę wnioskuje co najmniej dwóch Wnioskodawców, gdzie każdy Wnioskodawca posiada własne źródło dochodu,
 2. co najmniej jeden z Wnioskodawców posiada historię kredytową w BIK.

W przypadku naruszenia przez Klienta warunków Promocji, Bank podwyższy oprocentowanie i marżę. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji „Pożyczka Jesienna”.

RRSO dla Pożyczki jesiennej
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,37%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 25.980,70 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,31%, które  składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 23.10.2017. wynosi 1,81%), powiększonej o marżę 6,5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 5.980,70 zł (w tym: prowizja 1.200,00 zł kredytowana, odsetki 4.780,70 zł), pożyczka spłacana w 60 równych miesięcznych ratach w wysokości 433,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

w najbliższym oddziale BOŚ Banku