Pożyczka Letni luz

Wokół Ciebie jest świat pełen barw i słońca, to pełnia lata! Zafunduj sobie wspaniały wypoczynek, słodkie wakacje lub wyjątkowy relaks. Nie zwlekaj, ciesz się każdym pięknym dniem! Nie musisz rezygnować ze swoich wielkich planów lub brać kilka pożyczek aby je sfinansować. Weź EKOpożyczkę w promocji Letni luz i zrealizuje swoje kaprysy!

Złóż wniosek przez Internet

 • możesz otrzymać nawet do 300.000 zł dowolny cel
 • do 120 miesięcy – maksymalny okres, na który możesz rozłożyć spłatę pożyczki
 • Z Promocji EKO Pożyczki o nazwie „Letni luz", mogą skorzystać osoby które spełnią łącznie następujące warunki:
  1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
   • a) wyciągi w formie elektronicznej oraz
   • b) zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKO Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
   • c) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKO Pożyczkę oraz
   • d) udzielona zgoda na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminy, tabele oprocentowania, taryfa prowizji i opłat) z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz
  2. przekażą aktualne dane teleadresowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz
  3. w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 300.000 zł w dowolnym oddziale Banku, Bankowości elektronicznej, stronie www lub infolinii,
  4. uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
  5. zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki,
  6. podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Letni luz

 • pożyczkę może uzyskać maksymalnie 2 pożyczkobiorców, a przynajmniej jeden z nich musi spełnić warunki określone powyżej.

Jeśli nie masz konta w BOŚ Banku – załóż je przez internet lub w oddziale.

Warunki promocji:

Okres kredytowania Rodzaj i wysokość
oprocentowania
(w stosunku rocznym)
Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonej
EKO Pożyczki)
do
36 miesięcy
stałe: 6,99% 4,99%
powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy
zmienne: WIBOR 6M + 6,20 p.p.
marży

Promocja trwa w okresie od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 22 września 2019 r., zwanym dalej „Okresem trwania Promocji". Z Promocji mogą skorzystać konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie warunki Promocji określone w Regulaminie Promocji.

RRSO dla EKOPożyczki w promocji „Letni luz”
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,55%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 25.539,79 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,99%, które  składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 12.06.2019r. wynosi 1,79%), powiększonej o marżę 6,20 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 5.539,79 zł (w tym: prowizja 998,00 zł kredytowana, odsetki 4.541,79 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 425,66 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Regulamin EKOpożyczki
Regulamin Promocji "Letni luz"

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.http://10.220.16.121/files/miniatures/file_7/janiebieska_na_zielono.60x59.fe74b1fe.png