Przejrzysta pożyczka

Weź Przejrzystą pożyczkę i zadbaj o zdrowe powietrze!

Jeśli chcesz, aby wokół Twojego domu było jak najmniej zanieczyszczeń w atmosferze, to zdecyduj się na wymianę urządzeń grzewczych na te, które ich nie emitują. Możesz także zrealizować prace termomodernizacyjne, które ograniczą koszty ogrzewania.

Złóż wniosek przez Internet

Przejrzysta pożyczka umożliwia:

 • wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą klasy 5, elektryczne, węglowe klasy 5, kominki z płaszczem wodnym, w tym demontaż starego kotła i instalacji,
 • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych
 • zakup i montaż nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
 • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi oraz ekoarmatury, 
 • wymianę przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i  c.w.u.,
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych1, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków,
 • zakup paliwa do kotłów zgodnego z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przy czym nie dopuszcza się zakupu mułów węglowych, węgla brunatnego oraz flotokoncentratów,
 • prace termomodernizacyjne polegające na:
  • dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie,
  • dociepleniu przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
  • wymianie lub montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi,
 • zakup i montaż pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. gont, dachówka ceramiczna, łupki.

  _______________________________

1 W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW, służącej potrzebom istniejącego budynku mieszkalnego, możliwość uzyskania dotacji w ramach programu „Mój Prąd” (dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000 zł).

Formularz wniosku i informacje szczegółowe o programie „Mój Prąd” na stronie: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

 • kwota pożyczki - od 1.000 zł do 100.000 zł
 • 120 miesięcy, maksymalny okres, na który możesz rozłożyć spłatę pożyczki
 • szybkie złożenie wniosku przez Internet oraz w oddziałach Banku

Okres kredytowania

Rodzaj i wysokość   oprocentowania
(w stosunku rocznym)

Prowizja   przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)

do 36 miesięcy

stałe: 6,50%

2,00%

powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy

zmienne: WIBOR 6M + 6,00
p.p. marży

Z Promocji Przejrzysta pożyczka mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  • wyciągi w formie elektronicznej oraz
  • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
 2. udzielą wszystkich zgód marketingowych przewidzianych we wniosku o EKOpożyczkę oraz
 3. udzielą zgody na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminów, tabel oprocentowania, taryf prowizji i opłat) z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji oraz
 4. uzyskają pozytywną decyzję kredytową oraz
 5. w okresie trwania promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 100.000 zł w dowolnym oddziale Banku lub złożą wniosek dostępny na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl.

Do EKOpożyczki w ramach Promocji Przejrzysta pożyczka może przystąpić tylko dwóch pożyczkobiorców, a przynajmniej jeden z nich musi spełnić warunki określone powyżej.


W terminie trzech miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKOpożyczki, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do dostarczenia do Banku dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć, na które została udzielona EKOpożyczka. Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć musi obejmować minimum 80 % kwoty udzielonej EKOpożyczki. 1

Beneficjenci Programu priorytetowego Czyste powietrze mogą skorzystać z Promocji „Przejrzysta pożyczka” polegającej na zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej według stawek zamieszczonych w poniższej tabeli:

Okres kredytowania Rodzaj i wysokość oprocentowania
(w stosunku rocznym)
Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
do 36 miesięcy stałe: 3% 2,00%
powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy
zmienne: WIBOR 6M + 1 p.p. marży 

Warunkiem skorzystania z oferty cenowej, jest dostarczenie do Banku przez Uczestnika Promocji umowy dotacji lub pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Promocja dla Beneficjentów Programu priorytetowego Czyste powietrze dostępna jest tylko w oddziałach BOŚ Banku.

Promocja trwa w okresie od dnia 01 listopada 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,84 %, przy założeniu że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 30.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 38 403,72 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,79 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 21.10.2019 r. wynosi 1,79 %), powiększonej o marżę 6 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 8 403,72 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 2%, t. j. 600 zł , oraz odsetki w wysokości 7 803,72 zł), pożyczka spłacana w 72 równych ratach w wysokości 533,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 23.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.


1) W przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych termin dostarczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być na pisemny wniosek wydłużony do sześciu miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKO Pożyczki.

Wniosek o Przejrzystą pożyczkę złożysz poprzez stronę internetową www.bosbank.pl lub w oddziale Banku.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Regulamin EKOpożyczki
Regulamin Promocji "Przejrzysta pożyczka"

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.http://10.220.16.121/files/miniatures/file_7/janiebieska_na_zielono.60x59.fe74b1fe.png