Przejrzysta pożyczka

Weź Przejrzystą pożyczkę i zadbaj o zdrowe powietrze!

Jeśli chcesz, aby wokół Twojego domu było jak najmniej zanieczyszczeń w atmosferze, to zdecyduj się na wymianę urządzeń grzewczych na te, które ich nie emitują. Możesz także zrealizować prace termomodernizacyjne, które ograniczą koszty ogrzewania.

Przejrzysta pożyczka umożliwia:

 • wymianę starych kotłów na nowe: gazowe, olejowe, opalane biomasą klasy 5, elektryczne, węglowe klasy 5, kominki z płaszczem wodnym, w tym demontaż starego kotła i instalacji,
 • budowę węzłów cieplnych oraz podłączenie do sieci ciepłowniczych i gazowych
 • zakup i montaż nowego kotła wraz z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi,
 • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)  z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi oraz ekoarmatury, 
 • wymianę przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i  c.w.u.,
 • zakup i montaż instalacji odzysku ciepła, rekuperatorów, modułów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, przydomowych wiatraków,
 • zakup paliwa do kotłów zgodnego z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przy czym nie dopuszcza się zakupu mułów węglowych, węgla brunatnego oraz flotokoncentratów,
 • prace termomodernizacyjne polegające na:
  • dociepleniu przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie,
  • dociepleniu przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi,
  • wymianie lub montażu stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi,
 • zakup i montaż pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu (drewno, kamień, trzcina) np. gont, dachówka ceramiczna, łupki.

 

 • kwota pożyczki - od 1.000 zł do 100.000 zł
 • 120 miesięcy, maksymalny okres, na który możesz rozłożyć spłatę pożyczki
 • szybkie złożenie wniosku przez Internet oraz w oddziałach Banku

Okres kredytowania

Rodzaj i wysokość   oprocentowania
(w stosunku rocznym)

Prowizja   przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)

do 36 miesięcy

stałe: 6,99%

5,0%

powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy

zmienne: WIBOR 6M + 6,99
p.p. marży

 

Z Promocji Przejrzysta pożyczka mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

 1. posiadają lub łącznie z zawarciem umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  • wyciągi w formie elektronicznej oraz
  • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
 2. udzielą wszystkich zgód marketingowych przewidzianych we wniosku o EKOpożyczkę oraz
 3. udzielą zgody na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminów, tabel oprocentowania, taryf prowizji i opłat) z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika informacji oraz
 4. uzyskają pozytywną decyzję kredytową oraz
 5. w okresie trwania promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 100.000 zł w dowolnym oddziale Banku lub złożą wniosek dostępny na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl.

Do EKOpożyczki w ramach Promocji Przejrzysta pożyczka może przystąpić tylko dwóch pożyczkobiorców, a przynajmniej jeden z nich musi spełnić warunki określone powyżej.

W terminie trzech miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKOpożyczki, Uczestnik Promocji jest zobowiązany do dostarczenia do Banku dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć, na które została udzielona EKOpożyczka. Dokument potwierdzający wykonanie przedsięwzięć musi obejmować minimum 50% kwoty udzielonej EKOpożyczki. 1

BOŚ Bank przygotował także atrakcyjną ofertę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z:

 1. obniżenia prowizji przygotowawczej z 5% do 4,0% (kwoty udzielonej EKO Pożyczki) bez względu na okres kredytowania,
 2. nagrody za terminową spłatę pożyczki w wysokości 10% odsetek od kwoty wypłaconej EKOpożyczki zapłaconych w jednym roku kredytowania, nie więcej jednak niż 760 zł w danym roku, kwota ta jest wypłacana po upływie każdego roku od dnia wypłaty EKOpożyczki na rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy.

Oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny dostępna jest tylko w oddziałach BOŚ Banku.
 
Beneficjenci Programu priorytetowego Czyste powietrze mogą skorzystać z Promocji „Przejrzysta pożyczka” polegającej na zastosowaniu oprocentowania oraz prowizji przygotowawczej według stawek zamieszczonych w poniższej tabeli:

Okres kredytowania Rodzaj i wysokość oprocentowania
(w stosunku rocznym)
Prowizja przygotowawcza
(od kwoty udzielonej EKO Pożyczki)
do 36 miesięcy stałe: 2,50% 5,00%
powyżej 36 miesięcy
do 120 miesięcy
zmienne: WIBOR 6M + 0,70
p.p. marży 

Warunkiem skorzystania z oferty cenowej, jest dostarczenie do Banku przez Uczestnika Promocji umowy dotacji lub pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Promocja dla Beneficjentów Programu priorytetowego Czyste powietrze dostępna jest tylko w oddziałach BOŚ Banku.

Promocja trwa w okresie od dnia 02 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,56%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 26.021,20 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,78%, które  składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 26.10.2018r. wynosi 1,79%), powiększonej o marżę 6,99 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 6.021,20 zł (w tym: prowizja 1000,00 zł kredytowana, odsetki 5.021,20 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 433,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 30.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.


1) W przypadku przedsięwzięć związanych z podłączeniem lub wymianą przyłączy do sieci ciepłowniczych lub gazowych oraz prac termomodernizacyjnych termin dostarczenia dokumentu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być na pisemny wniosek wydłużony do sześciu miesięcy od dnia wypłacenia środków z EKO Pożyczki.

Wniosek o Przejrzystą pożyczkę złożysz poprzez stronę internetową www.bosbank.pl lub w oddziale Banku.

Korzyści dla Klientów korzystających z programu rządowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

 1. Pożyczka w rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowym
  • zwolnienie z prowizji za przyznanie pożyczki.
 2. Karta kredytowa
  • zwolnienie z opłaty za wydanie karty.
 3. Pożyczka gotówkowa
  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem oprocentowania o 1 p.p. względem oprocentowania standardowego.
 4. Kredyt Hipoteczny
  • zwolnienie z prowizji przygotowawczej albo zwolnienie z 50% prowizji przygotowawczej wraz ze zmniejszeniem marży o 0,1 p.p. względem marży standardowej.


Dodatkowo wypłaty na rachunek posiadacza Karty Dużej Rodziny 1 raz w roku nagrody za:

 1. Dokonywanie transakcji kartą kredytową
  • 0,5% sumy dokonanych transakcji w ciągu 12 miesięcy, nie więcej jednak niż 760 PLN.
 2. Terminową spłatę pożyczki gotówkowej
  • 10% odsetek zapłaconych w ciągu jednego roku okresu kredytowania, nie więcej jednak niż 760 PLN.
 3. Korzystanie pożyczki w ROR
  • 10% odsetek zapłaconych w ciągu jednego roku okresu kredytowania, nie więcej jednak niż 760 PLN.

   

  http://10.220.16.121https://www.bosbank.pl/files/file_118/kdr.png

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów
Regulamin EKOpożyczki
Regulamin Promocji "Przejrzysta pożyczka"
Regulamin Promocji "Karta Dużej Rodziny"

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.http://10.220.16.121/files/miniatures/file_7/janiebieska_na_zielono.60x59.fe74b1fe.png