e-Lokata Na plusie

Pozwól swoim finansom szybko rosnąć

Sięgnij przez internet po wysokie oprocentowanie aż 2,00 %!

  • Podwyższone oprocentowanie aż do 2,00 % w skali roku w ramach promocji "e-Lokaty Na Plusie"
  • Termin lokaty: 3 miesięcy
  • Kwota minimalna - 1 tys. zł, maksymalna 20 tys. zł
    Możliwość założenia wyłącznie jednej lokaty
  • Po upływie terminu lokaty, zostanie ona odnowiona na kolejny okres 3-miesięczny na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia i z Oprocentowaniem standardowym.
  • Bezpieczeństwo oszczędności gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Okres Promocji trwa od 25 października 2018 roku do dnia jej odwołania przez Bank „Okres Promocji”. Uczestnikiem Promocji może być Klient Indywidualny, który w Okresie Promocji przystąpi do Promocji oraz do dnia złożenia dyspozycji otwarcia Lokaty nie posiadał nigdy w Banku żadnych produktów bankowych, ani nie pozostawał nigdy w żadnej relacji z Bankiem, tzn. nie był przedstawicielem lub pełnomocnikiem Klienta Banku, ani dostawcą zabezpieczeń – np. poręczycielem (Nowy Klient). Promocja polega na podwyższonym przez Bank oprocentowaniu środków na Lokacie, do wysokości 2,00% w skali roku. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników Promocji, którzy w Okresie Promocji zawrą z Bankiem umowę o Lokatę oraz dokonają wpłaty środków na Lokatę.

Szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia e-lokaty Na plusie znajdziesz w zakładce Dokumenty.

Lokata jest otwierana automatycznie na podstawie złożonego wniosku znajdującego się na stronie internetowej www.bosbank.pl po naciśnięciu przycisku „Załóż lokatę przez Internet”

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.