EKOlokata Rzetelna

Zyskuj pewnie z lokatą bez ograniczeń

Promocyjne 2,75% dla Nowych Środków!
Nie czekaj, niech Twoje pieniądze pracują!

Załóż lokatę w BOŚBank24

  • Promocyjne oprocentowanie: 2,75% w skali roku dla Nowych Środków
  • Termin lokaty: 3 miesięcy
  • Kwota minimalna - 1 tys. zł, maksymalna – bez ograniczeń
  • Możliwość założenia dowolnej ilości lokat
  • Po upływie terminu lokaty, odnawia się ona na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia
  • Bezpieczeństwo oszczędności gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Szczegółowe informacje o zasadach prowadzenia EKOlokaty Rzetelnej znajdziesz w zakładce Dokumenty.

Promocja „EKOlokaty Rzetelnej” trwa od 5.04.2018 r. do odwołania („Okres Promocji”). Promocja polega na podwyższonym przez Bank oprocentowaniu środków na Lokacie, do wysokości 2,75% w skali roku. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników Promocji, którzy w Okresie Promocji: zawrą z Bankiem umowę o Lokatę oraz dokonają wpłaty Nowych Środków na Lokatę.

Nowe Środki - ustalana w momencie otwierania Lokaty nadwyżka środków ponad sumę środków zgromadzonych w Banku na dzień 28 lutego 2018 r. na prowadzonych w złotych na rzecz osoby fizycznej wnioskującej o otwarcie Lokaty rachunkach: ROR, oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych (w tym inwestycyjnych) pomniejszona o łączną kwotę terminowych lokat oszczędnościowych aktywnych na moment otwierania Lokaty i otwartych na oprocentowaniu promocyjnym dla Nowych środków w okresie pomiędzy 28 lutego 2018 r. a dniem założenia Lokaty.

Lokatę założysz:

a jeśli jesteś już naszym klientem

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.