Komunikat w związku z wystąpieniem UK z UE

Komunikat w związku z wystąpieniem UK z UE na podstawie zawartej Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE), rozpoczynając tym samym proces negocjacji zasad jej opuszczenia. („Umowa o wystąpieniu”).

Aby zapewnić czas na wynegocjowanie warunków przyszłych relacji oraz dostosowanie się do nowych zasad współpracy Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE przewiduje okres przejściowy, który będzie trwać od 1 lutego do końca 2020 r.

W ten sposób uregulowane wystąpienie Wielkiej Brytanii („Umowa o wystąpieniu”) powinno wyeliminować ryzyko pojawienia się nieprzewidzianych zaburzeń w gospodarce. Nie można jednak wykluczyć, że sam fakt wystąpienia państwa członkowskiego z UE, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmian kursów walutowych, co – biorąc pod uwagę relacje między bankiem a jego klientami - może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Warto wskazać, że zgodnie z decyzją Europejskiej Rady ds. Płatności z dnia 7 marca 2019 r., Wielka Brytania będzie mogła być częścią Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), co gwarantuje możliwość przelewów SEPA i przelewów TARGET w Wielkiej Brytanii.

W okresie przejściowym UE i Wielka Brytania będą negocjować porozumienie, które ma regulować stosunki pomiędzy krajami członkowskimi UE i Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 r. Brak zawarcia tejże umowy lub przedłużenia okresu przejściowego może w konsekwencji skutkować tzw. „hard brexit”.

Bank Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i w odrębnej korespondencji będzie informował o zdarzeniach, które wymagałyby podjęcia stosownych działań przez klientów.