Zielona rewolucja dokonuje się na naszych oczach. Uciążliwe dla środowiska pojazdy spalinowe będą zastępowane niskoemisyjnymi. Już dziś dzięki pożyczce EKO Mobilni w Banku Ochrony Środowiska możesz kupić nowe bądź używane elektryczne: samochód, motocykl, skuter, rower, hulajnogę, a także zainstalować przydomową stację ładowania. Możesz również sfinansować zakup samochodów o napędzie hybrydowym PHEV.

Twoje korzyści

 • Uzyskaj nawet
  do 300.000 zł

 • Własny elektryczny środek transportu, już dziś

 • Rozłóż spłatę nawet na 10 lat

Ważne informacje

 • Okres
  kredytowania
  Rodzaj
  oprocentowania
  Wysokość oprocentowania
  (w stosunku rocznym)
  Prowizja przygotowawcza
  do 36 miesięcy stałe 5,50% 1,00%
  powyżej 36 miesięcy
  do 120 miesięcy
  zmienne WIBOR 6M +
  5,20 p.p. marży

  Pożyczką można sfinansować zakup:

  Okres kredytowania Kwota Pożyczki

  nowego lub używanego (nie starszego niż 3 letniego) samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym – PHEV,

  od 1 do 120 m-cy

  od 1 000 do 300 000 zł

  nowego lub używanego (nie starszego niż 3 letniego) motocykla, skutera
  o napędzie elektrycznym,

  od 1 do 120 m-cy

  od 1 000 do 150 000 zł

  nowego: roweru lub hulajnogi o napędzie elektrycznym,

  od 1 do 60 m-cy

  od 1 000 do 50 000 zł

  Nowej przydomowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

  od 1 do 48 m-cy

  od 1 000 do 20 000 zł

 • Z Promocji  EKO Mobilni mogą skorzystać Konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

  1. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:

  • dyspozycję na przekazywanie zestawień opłat pobranych za usługi powiązane z wszystkimi posiadanymi rachunkami płatniczymi w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24  oraz
  • zgodę na przesyłanie informacji o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku płatniczego elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie stosowanym formacie  zapisanym na specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika
  • zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 1 000 zł  oraz

  2. udzielą i nie odwołają w całym okresie kredytowania wszystkich zgód zawartych we wniosku o EKO Pożyczkę, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym: numer telefonu kontaktowego oraz adres email, w celu:

  • dokonywania przez Bank następujących czynności w zakresie usług i produktów Banku oraz usług i produktów dystrybuowanych przez Bank:
   • przekazywania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
   • używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne),
   • udostępniania danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych w ich celach marketingowych,
    • przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
    • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).
  • Zabezpieczenia do Pożyczki EKO Mobilni

   1. każdorazowo pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w Banku oraz
   2. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC i KR, w przypadku finansowania samochodu hybrydowego, samochodu, motocykla lub skutera elektrycznego
   3. cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia w zakresie KR w przypadku finansowania roweru, hulajnogi o napędzie elektrycznym
   4. zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania oraz cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia (odpowiednio wskazane w pkt 2 lub 3) w przypadku gdy zaangażowanie Klienta w kredyty niezabezpieczone w Banku przekroczy kwotę 150 000 zł.

   Możesz również ubezpieczyć swoją pożyczkę. Sprawdź warunki, by dowiedzieć się w jakich sytuacjach Cię ono zabezpieczy.

Bank Ochrony Środowiska udziela także dopłat do leasingu samochodów niskoemisyjnych ze środków powierzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu „Mój elektryk”. Zobacz, które firmy leasingowe podpisały umowy z BOŚ.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

_______________________________

RRSO dla promocji „EKO Mobilni”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,62%, przy założeniu, że całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) wynosi 88 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty to 115 429,25 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,08%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 12.11.2021 r. równej 1,88%), powiększonej o marżę 5,20 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 27 429,25 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 1,00%, tj. 880,00 zł, oraz odsetki w wysokości 26 549,25  zł), pożyczka spłacana w 92 równych ratach w wysokości 1 254,67 zł, ostatnia rata korygująca w wysokości 1 254,28 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.