Promowana oferta

 • Kredyt giełdowy

  Środki na zakup papierów wartościowych Skontaktuj się
Nawet najlepsze pomysły inwestycyjne mogą być nieefektywne, gdy brakuje kapitału. Umiejętnie wykorzystana linia kredytowa pozwala zwiększyć zaangażowanie w wybrane walory i poprawić wyniki całego portfela inwestycyjnego.

Warunki oferty

 • 12 miesięcy, z możliwością prolongowania na kolejne 12 miesięczne okresy.

 • 1. Zakup papierów wartościowych za pośrednictwem DM BOŚ S.A.:

  • w obrocie zorganizowanym,
  • w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
  • w szczególnych przypadkach na spłatę kredytu giełdowego udzielonego przez BOŚ S.A.

  2. Refinansowanie wcześniej zakupionych papierów wartościowych za środki własne Kredytobiorcy.

  • Kredyt na okres do 6 miesięcy oprocentowany jest wg stałej lub zmiennej stopy procentowej
  • Kredyt na okres powyżej 6 miesięcy oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej

  Określone jest w Tabeli Oprocentowania kredytów i pożyczek dla klientów indywidualnych.

 • Określone w „Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznych dla klientów indywidualnych”.

Złóż wniosek w najbliższym oddziale BOŚ Banku

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Skontaktuj się z nami

____________________________

*Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika