Otwarci na przyszłość

Środki na cokolwiek, czego będziesz wkrótce potrzebował Skontaktuj się
Otwarci na przyszłość, to środki które można przeznaczyć na realizację dowolnych marzeń - na co tylko zechcesz

Twoje korzyści

  • Środki z pożyczki możesz przeznaczyć na dowolny pakiet swoich marzeń

  • Stawka prowizji za udzielenie pożyczki jedynie 0,50%

  • Pieniądze otrzymasz na wskazane konto

Skontaktuj się

Jak skorzystać?

Złóż wniosek o pożyczkę w dowolnej Placówce BOŚ S.A.

Skontaktuj się

Pieniądze przekażemy bezpośrednio na wskazany przez Ciebie rachunek.

Skontaktuj się
Skontaktuj się

Ważne informacje

Skontaktuj się z nami

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,80%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 25.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 29 418,36 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,39 %, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6 M (z dnia 2.06.2020 r. wynosi 0,29%), powiększonej o marżę 6,10 p. p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4 418,36 zł (w tym: prowizja kredytowana w wysokości 0,50%,  tj. 125 zł, oraz odsetki w wysokości 4 293,36 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 490,31 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.06.2020r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Promocja trwa w okresie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020r.

Z Promocji Otwarci na przyszłość mogą skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:
1) nie posiadają na dzień złożenia wniosku i nie posiadali w okresie 12 m-cy wstecz od daty złożenia wniosku, czynnej umowy EKO Pożyczki lub Kredytu PV,
2) posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKO Pożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
a) dyspozycję na przekazywanie zestawień opłat pobranych za usługi powiązane z wszystkimi posiadanymi rachunkami płatniczymi w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej BOŚBank24  oraz
b) zgodę na przesyłanie informacji o zmianach dokumentów stanowiących integralną część umowy rachunku płatniczego elektronicznie na trwałym nośniku (pdf) na podany adres e-mail lub w powszechnie stosowanym formacie  zapisanym na specjalnym nośniku komputerowym z wykorzystaniem technologii spełniającej cechy trwałego nośnika
c) zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKO Pożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
3) udzielą i nie odwołają w całym okresie kredytowania wszystkich zgód zawartych we wniosku o EKO Pożyczkę, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym: numer telefonu kontaktowego oraz adres email, w celu:
a) DOKONYWANIA PRZEZ BANK NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG I PRODUKTÓW BANKU ORAZ USŁUG I PRODUKTÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ BANK:
- przekazywania  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne  - j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
b) udostępniania danych osobowych (imię nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) przez Bank podmiotom powiązanym kapitałowo z Bankiem i współpracującym z Bankiem (aktualna lista podmiotów powiązanych kapitałowo z Bankiem i współpracujących z Bankiem znajduje się na stronie www.bosbank.pl) i na przetwarzanie przez te podmioty danych osobowych w ich celach marketingowych,
c) DOKONYWANIA PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOWO Z BANKIEM I WSPÓŁPRACUJĄCE Z BANKIEM NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ICH USŁUG I PRODUKTÓW ORAZ USŁUG I PRODUKTÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ TE PODMIOTY:
- przekazywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - informacji handlowej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
- używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (w szczególności telefonu i poczty elektronicznej) (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).
4) w Okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKO Pożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 80.000 zł w dowolnym oddziale Banku, na stronie www Banku lub infolinii Banku,
5) uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
6) zawrą z Bankiem umowę EKO Pożyczki,
7) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do promocji „Otwarci na przyszłość”,

W przypadku wnioskowania o EKO Pożyczkę przez dwóch konsumentów, by skorzystać z Promocji „Otwarci na przyszłość”, przynajmniej jeden z nich musi spełniać łącznie określone warunki