Centrum wsparcia
klientów biznesowych

Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych to zespół specjalistów dedykowanych do obsługi firm. Za pośrednictwem CWKB zapewniamy kompleksowe wsparcie w bieżącej obsłudze rachunków, produktów i bankowości elektronicznej.

Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 17:30.

Zadzwoń z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

+48 22 543 34 88

Lub napisz wiadomość do specjalistów Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych

centrumwsparcia@bosbank.pl

Złóż wniosek elektroniczny poprzez iBOSS 24

iBOSS24

 • Profesjonalne
  i indywidualne podejście

 • Bieżąca obsługa dyspozycji, zgłoszeń i zapytań

 • Dyspozycyjność specjalistów wsparcia

 • Możliwość wyboru dogodnego kanału komunikacji

  • Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie m.in. poniższych dyspozycji:
  • udzielanie informacji o operacjach i obrotach na rachunkach,
  • przyjmowanie do realizacji wybranych spraw dotyczących obsługi bankowej,
  • udzielanie informacji o statusie zleconych bądź wykonanych dyspozycji,
  • awizowanie wypłaty gotówkowej realizowanej w placówkach Banku z rachunków Klienta,
  • obsługa telefonicznej dyspozycji zakładania lokat terminowych standardowych i preferencyjnych,
  • przyjmowanie zleceń zamówienia dokumentów bankowych,
  • przyjmowanie zleceń dotyczących wyciągów bankowych,
  • udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków i dyspozycji elektronicznych oraz papierowych,
  • wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze bankowości elektronicznej.
 • Wnioski elektroniczne to wygodna i przejrzysta forma składania dyspozycji. Dzięki złożeniu zlecenia w bankowości elektronicznej iBOSS 24 można zaoszczędzić czas poświęcony na załatwianie z Bankiem spraw operacyjnych. Do korzystania z wniosków i dyspozycji elektronicznych konieczna jest zgoda w formie papierowej. Jeśli powyższa zgoda nie została złożona należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych.

  • Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych to zespół Specjalistów zapewniających kompleksową pomoc w obszarze bankowości elektronicznej, obejmującą m.in. poniższe zagadnienia:
  • Przekazujemy  kompleksową wiedzę w obszarze aktualnych oraz nowych funkcjonalności systemu, która pozwoli na efektywne wykorzystanie możliwości iBOSS 24;
  • Udzielamy informacji jak bezpiecznie poruszać się po systemie bankowości elektronicznej w szczególności podczas logowania do systemu oraz podpisywania transakcji za pomocą urządzeń autoryzacyjnych;
  • Przyjmujemy zgłoszenia związane z funkcjonowaniem systemu iBOSS 24. Dokonujemy szczegółowej analizy pod względem merytorycznym i technicznym, a następnie przedstawiamy optymalne rozwiązanie;
  • Zapewniamy wsparcie przy pierwszym logowaniu dla nowych Użytkowników systemu w ramach dostępnych metod autoryzacyjnych;
  • Realizujemy  zlecenia odblokowania dostępu do bankowości elektronicznej iBOSS 24 w zakresie:
   • odblokowania podpisu,
   • odblokowania PIN’u tokena,
   • nadania nowego tokena mobilnego,
   • resetu ustanowionego hasła,
   • odblokowania dostępu.

Skontaktuj się z nami