Contact Center

801 355 455


Zadzwoń z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

+48 22 543 34 34


Zadzwoń z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

Klienci Bankowości Prywatnej oraz Klienci VIP

+48 22 543 34 44

Zadzwoń z telefonów komórkowych i stacjonarnych.
Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.


TeleBOŚ
to także łatwy i szybki dostęp do produktów oraz usług przez telefon.
 
Dzięki połączeniu z TeleBOŚ można szybko i wygodnie załatwić wiele spraw, w tym np.:

  • uzyskać informacje na temat posiadanych w Banku produktów i powiązanych z nimi usług,
  • złożyć dyspozycje dotyczące produktów np. zlecić przelew,
  • wnioskować o nowe produkty bankowe,
  • zastrzec dokument tożsamości lub kartę.


Aby korzystać z pełnej funkcjonalności TeleBOŚ:

  • wypełnij wniosek po zalogowaniu do bankowości internetowej lub
  • złóż dyspozycję na INFOLINII lub
  • złóż wniosek w Oddziale Banku

 

Dowiedz się więcej