Formularz służy wyłącznie do zgłaszania incydentów cyberbezpieczeństwa.

Incydent cyberbezpieczeństwa to zdarzenie lub ciąg zdarzeń (z wyłączeniem zaplanowanych i kontrolowanych prac), które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo tj. odporność systemów informacyjnych Banku na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Podaj nr tel. komórkowego w formacie +48xxxxxxxxx
Oświadczenia
Zapoznaj się z ich pełną treścią *