Odkryj nowy BOŚBank24 iBOSS dla Twojej firmy

Nowoczesny system bankowości elektronicznej umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24h na dobę

Nowy BOŚBank24 iBOSS to:

 • Nowe funkcjonalności
 • Nowe metody logowania i autoryzacji transakcji
 • Bezpieczeństwo

Zapraszamy do zapoznania się z:

ŁATWIEJ – opcje usprawniające pracę w systemie, nowe funkcje i zmiany graficzne:

 • Strona startowa – możliwość ustawienia domyślnej strony startowej systemu, która będzie wyświetlana jako pierwsza po zalogowaniu <<więcej>>
 • Strony ulubione – konfiguracja pięciu stron ulubionych, od których skrót dostępny jest w każdej zakładce w systemie <<więcej>>
 • Wersje kolorystyczne – wybór jednej z czterech wersji kolorystycznych systemu <<więcej>>
 • Ekran główny – konfiguracja ekranu głównego, na którym jest wyświetlana skrótowa informacja o wybranych przez użytkownika produktach <<więcej>>
 • Domyślne urządzenie autoryzacyjne – ustawienie domyślnie urządzenia autoryzacyjnego co skutkuje wyświetleniem danych właśnie z tego urządzenia podczas autoryzacji transakcji <<więcej>>
 • Nazwy własne produktów – możliwość nadawania nazw własnych dla rachunków, lokat, kart i kredytów oraz wyszukiwania produktów wg tych nazw
 • Czas sesji – możliwość podglądu po jakim czasie nastąpi wylogowanie z systemu oraz możliwość odświeżenia tego czasu (czasu sesji)
 • Pomoc kontekstowa – możliwość wyświetlania pomocy zawierającej informacje o funkcjach systemu, podpowiedzi i objaśnienia <<więcej>>
 • Kontrahenci – możliwość tworzenia grup kontrahentów, a w przelewie możliwość wyszukania kontrahenta wg fragmentu nazwy <<więcej>>
 • Kalkulator kwoty przelewu – na każdej formatce nowego/modyfikacji przelewu dostępny jest kalkulator, który umożliwia obliczenie kwoty przelewu jeśli przelew np. ma być sumą kilku wartości. Jednym kliknięciem obliczona kwota jest przenoszona do formatki przelewu <<więcej>>

WIĘCEJ – nowe produkty i usługi:

 • Masowe Płatności Przychodzące (MPP) – możliwość eksportu Masowych Płatności Przychodzących w formatach xml, liniowy, Elixir; rozbudowane kryteria wyszukiwania płatności; generator rachunków wirtualnych
 • Przelew płacowy (zbiorczy) – możliwość składania przelewu płacowego, do którego dostęp mają tylko uprawnione osoby. Przelew składany jest w postaci paczki, a do informacji szczegółowych o zawartości przelewu oraz akceptacji paczki mają dostęp tylko uprawnione osoby. Dla pozostałych użytkowników na historii rachunku oraz wyciągu dostępna jest jedynie kwota całej paczki płacowej
 • Przelew grupowy – funkcja ułatwiająca składanie przelewu do grupy kontrahentów, grupa wybranych kontrahentów może być zdefiniowana na stałe
 • Obsługa kart kredytowych – dostęp do kart kredytowych, historia operacji, wyciągi do kart kredytowych, możliwość zmiany limitu kart, spłaty rachunku karty kredytowej oraz konfiguracji automatycznej spłaty <<więcej>>
 • Zlecenia stałe – możliwość składania i obsługi zleceń stałych czyli dyspozycji wykonywanych z określoną częstotliwością na określoną kwotę <<więcej>>
 • Polecenie zapłaty – możliwość obsługi poleceń zapłaty po stronie wierzyciela <<więcej>>
 • Obsługa gotówkowa – opcje umożliwiające obsługę gotówki dla Klientów korzystających z usług wpłat/wypłat zamkniętych, konwoju bankowego <<więcej>>
 • Awizowania – możliwość zamówienia gotówki w dowolnym Oddziale BOŚ Banku <<więcej>>
 • Wyciągi – dostęp do wyciągów bankowych do rachunków, kredytów, lokat oraz kart kredytowych <<więcej>>
 • Wyciągi na adres e-mail – możliwość  zadysponowania, że wyciągi do rachunków lokat i kredytów będą przesyłane na adres e-mail Klienta
 • Potwierdzenia przelewów oraz raportów w PDF – możliwość pobrania potwierdzeń dyspozycji, raportów, list dyspozycji do pliku PDF <<więcej>>
 • Wiadomości – moduł umożliwiający korespondencję z Bankiem przez BOŚBank24 iBOSS <<więcej>>
 • Wnioski – możliwość składania wniosków/dyspozycji z wykorzystaniem dostępnych w bankowości elektronicznej formularzy <<więcej>>
 • Usługa BOŚ Connect – usługa automatycznej wymiany danych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej a systemem finansowo – księgowym Twojej firmy <<więcej>>

BEZPIECZNIEJ – funkcjonalności zwiększające bezpieczeństwo i kontrolę nad systemem:

 • Nowa metoda logowania i autoryzacji – Token mobilny (iBOSStoken) – aplikacja instalowana na telefonie komórkowym użytkownika, która generuje kody jednorazowe do logowania oraz dane do autoryzacji transakcji <<instrukcja obsługi>> oraz <<lista telefonów>>
 • Nowa metoda logowania i autoryzacjiPodpis niekwalifikowany (karta mikroprocesorowa) – podpis elektroniczny wydawany przez BOŚ, nośnikiem podpisu jest karta mikroprocesorowa; Podpis niekwalifikowany służy do logowania oraz autoryzacji w BOŚBank24 iBOSS; sterowniki do czytników do kart będących nośnikami podpisu niekwalifikowanego <<dla przeglądarki 32-bitowej>> oraz <<dla przeglądarki 64-bitowej>>; instrukcje instalacji czytników  <<dla przeglądarki 32-bitowej >>  oraz  <<dla przeglądarki 64-bitowej>>
 • Powiadomienia sms i e-mail – ustawienie powiadomień sms i/lub e-mail o dyspozycjach i zdarzeniach na rachunkach np. o odrzuceniu przelewu, paczce przelewów gotowej do akceptacji <<więcej>>
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – możliwość  ustawienia adresów IP dozwolonych lub zabronionych, z których możliwe lub odpowiednio niemożliwe jest zalogowanie do systemu; podgląd logowań i składanych dyspozycji

BOŚBank24 iBOSS to szereg funkcjonalności tj.:

 • podgląd rachunków, uzyskanie informacji dotyczących stanu konta, operacji na rachunkach. Historię transakcji można wydrukować, zaś wyciąg elektroniczny – jako dokument księgowy – można zapisać do pliku PDF i/lub wydrukować. Zestawienie obrotów na rachunkach można pobrać w kilku formatach, w tym w MT940
 • realizację przelewów krajowych (w tym podatkowych i do ZUS), zagranicznych (SWIFT, SEPA, TARGET2), przelewów na rachunek inwestycyjny w www.bossa.pl, przegląd przelewów wg statusu (zaakceptowane, częściowo zaakceptowane, w trakcie realizacji, wysłane, zrealizowane, odrzucone) - obsługę lokat terminowych: zakładanie, podgląd i zrywanie lokat, podgląd tabeli oprocentowania lokat 
 • podgląd lokat dealerskich
 • dostęp do danych dotyczących kredytów, harmonogramu spłat, historii rachunków kredytowych
 • dostęp do danych dotyczących kart debetowych i wykonywanych transakcji
 • tworzenie szablonów płatności i zdefiniowanie w systemie kontrahentów w celu przyspieszenia procesu tworzenia płatności
 • uruchomienie automatycznej konsolidacji sald wielu rachunków lub jednorazowe wykonanie takiej konsolidacji (istnieje 5 różnych typów konsolidacji), pobranie 5 różnych raportów z przeprowadzonej konsolidacji
 • eksport pliku zawierającego historię płatności na tzw. rachunkach płatności masowych (rachunkach wirtualnych)
 • nadanie określonych uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu 
 • ustalenie formatu eksportu i importu danych
 • sprawną wymianę danych z systemami finansowo-księgowymi oraz kadrowo-płacowymi
 • określenie progów kwotowych dla poszczególnych podpisów obowiązujących w systemie.

 

System BOŚBank24 iBOSS został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami bezpieczeństwa i zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. Zastosowaliśmy wiele uzupełniających się wzajemnie mechanizmów, które razem zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo zleceń realizowanych za pośrednictwem systemu jest gwarantowane przez:

 • Szyfrowane połączenie. Strona jest zaszyfrowana dzięki wykorzystaniu technologii SSL v3 (Secure Sockets Layer w wersji 3), która zapewnia integralność i poufność danych przekazywanych przez Internet
 • Bezpieczne logowanie i autoryzację dyspozycji. BOŚBank24 iBOSS oferuje cztery metody logowania oraz autoryzacji dyspozycji: przy użyciu tokena mobilnego, tokena sprzętowego, podpisu niekwalifikowanego oraz podpisu kwalifikowanego
 • Uprawnienia w systemie. Rozbudowany system profili użytkowników umożliwia zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji serwisu

Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa znajdują się tutaj.

Zasady bezpieczeństwa

Wymagania techniczne:

Aby system BOŚBank24 iBOSS działał prawidłowo potrzebujesz:

 • dostęp do sieci Internet
 • komputer wyposażony w przeglądarkę internetową umożliwiającą stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit
 • system operacyjny Microsoft Windows Vista / Windows XP / Windows 2000
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej,  Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, Chrome w wersji 26 lub nowszej, Opera  w wersji 12 lub 15

Ustawienia przeglądarek internetowych

Wymagania dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego:

Niezbędna jest instalacja komponentu do podpisu elektronicznego, a to w niektórych przypadkach będzie wiązać się z koniecznością posiadania praw administratora.

Zależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wymagania związane z instalacją komponentu do generowania podpisów elektronicznych są następujące:

 • System operacyjny: Microsoft Windows, przeglądarka: Microsoft Internet Explorer
 • System operacyjny: Microsoft Windows, przeglądarka: Mozilla Firefox -  wymaganae jest posiadanie oprogramowania Java, pozostały proces instalacji komponentu – taki sam jak w przypadku Ms Internet Explorer
 • System operacyjny: Microsoft Windows, przeglądarka: Opera

Należy dokonać instalacji maszyny wirtualnej Java produkcji Sun Microsystems, w wersji 1.4.2 lub nowszej. Oprogramowanie Java Runtime Environment można pobrać ze strony http://www.java.com/. Jest to niezbędne do uruchomienia appletu Java służącego do składania podpisów elektronicznych. Do instalacji maszyny wirtualnej wymagane są uprawnienia administracyjne. Instalacja komponentu taka sama jak w przypadku MS Internet Explorer.

 

Aby ułatwić wyszukanie odpowiedzi, pytania są pogrupowane tematycznie. Prosimy kliknąć na wybraną grupę:

LOGOWANIE I AUTORYZACJA


FUNKCJE I USŁUGI

 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

 
Dokumenty do uruchomienia usług:

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.