Kredyty

Kredyt dla firmy - prosty sposób na finanse 

Kredyt obrotowy to rozwiązanie ułatwiające mikroprzedsiębiorstwu codzienne funkcjonowanie i umożliwiające planowanie kolejnych etapów rozwoju. Kredyt oferowany jest dla przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

Dowiedz się więcej

Szybki kredyt inwestycyjny

Szybko i bez zbędnych formalności finansuj przedsięwzięcia, które przyczynią się do powiększenia majątku Twojej firmy

Szybkość procedur oraz długi okres kredytowania to wygoda i optymalizacja kosztów obsługi zadłużenia. 

Dowiedz się więcej

Szybki kredyt obrotowy 

Zapewnij finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy

Szybkość udzielenia i prostota procedur to cechy naszego kredytu obrotowego, który pozwoli Twojej firmie sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby i uwarunkowania rynkowe.

Dowiedz się więcej

Kredyt obrotowy 

Na bieżące potrzeby firmy

Narzędzie pomocne w zarządzaniu płynnością Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Pożyczka hipoteczna

Atrakcyjne źródło finansowania

Możliwość rozłożenia spłaty nawet na 20 lat.

Dowiedz się więcej

Kredyt Ekooszczędny z gwarancją BIZNESMAX

Kredyt na realizację projektu proekologicznego dla przedsiębiorców spełniających kryteria mikro-, małego, bądź średniego przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcej

Gwarancja bankowa

Zabezpieczenie realizowanych kontraktów

Pozwól Twojej firmie aktywnie funkcjonować na rynkach międzynarodowych oraz uczestniczyć w przetargach.

Dowiedz się więcej

Gwarancja COSME

Potrzebujesz łatwego zabezpieczenia spłaty kredytu przeznaczonego na bieżącą działalność lub rozwój Twojej firmy?

Gwarancja COSME to proste i wygodne rozwiązanie bez konieczności zabezpieczenia kredytu własnym majątkiem.

Dowiedz się więcej

Gwarancja de minimis

Potrzebujesz zabezpieczenia spłaty większego kredytu?

Gwarancja de minimis to umożliwia.

Dowiedz się więcej

Jesteś przedsiębiorcą innowacyjnym lub realizujesz przedsięwzięcie innowacyjne?

Skorzystaj z bezpłatnej Gwarancji BIZNESMAX
z dotacją 


Dowiedz się więcej

Gwarancja Kreatywna Europa

Jesteś inwestorem sektora kultury i kreatywnego (Branża „CCS”), twoja działalność opiera się na wartościach kulturowych lub na artystycznej albo innej twórczej ekspresji 

Zabezpiecz spałatę kredytu Gwarancją Kratywna Europa

Dowiedz się więcej

Kredyty z dopłatami WFOŚiGW

Inwestuj i korzystaj z atrakcyjnych dopłat

Sprawdź ofertę preferencyjnych kredytów na inwestycje proekologiczne, w tym na budowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się więcej

Kredyt inwestycyjny EBI MŚP

Ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Na powiększenie majątku Twojej firmy

 

Dowiedz się więcej

EKOkredyt obrotowy dla mikroprzedsiębiorstw 

 

Postaw na EKOnomię! Skorzystaj z dodatkowych środków i zainwestuj w działania proekologiczne w swojej firmie!

Dowiedz się więcej