Kredyt inwestycyjny EBI MŚP

Stawiasz na rozwój Twojej firmy?

Kredyt inwestycyjny EBI MŚP (ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do powiększenia majątku Twojej firmy.

Inwestycję z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej sfinansujesz Kredytem z Klimatem w ramach Programu Climate Change Action

Stawiamy na indywidualne podejście – umożliwiamy negocjację okresu karencji, oprocentowania i dopasowujemy spłatę kredytu do możliwości finansowych Twojej firmy.

  • Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 12.5 mln EUR lub równowartość w PLN
  • Okres finansowania: od 2 do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta
  • Waluta: PLN, EUR
  • Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat
  • Spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach

 

Aby otrzymać Kredyt inwestycyjny EBI MŚP należy:

  • założyć rachunek w Banku
  • złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją
  • ustanowić prawne zabezpieczenie kredytu

Pod poniższymi linkami znajdziesz ważne informacje i dokumenty. 

 

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.