Potrzebujesz szybko zrealizować przelew na bardzo dużą kwotę?

System SORBNET2 to umożliwia.

Wysokokwotowe przelewy Sorbnet na minimum 1.000.000 zł. SORBNET2 to system umożliwiający realizację wysokokwotowych zleceń płatniczych Sorbnet na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000 zł (z wyłączeniem płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na rzecz organów podatkowych).

SORBNET2 to system umożliwiający realizację wysokokwotowych zleceń płatniczych Sorbnet na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000 zł. (z wyłączeniem płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na rzecz organów podatkowych). 

W przypadku uznania zlecenia płatniczego za wyjątkowo pilne, dopuszczalna jest niższa kwota.

To bezpieczeństwo przekazu i możliwość przesłania środków w krótkim czasie także za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS.

Aby skorzystać z rozliczeń przelewu Sorbnet należy:

  • posiadać rachunek bieżący w Banku 
  • korzystać z systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto lub BOŚBank24 iBOSS
  • jeśli dyspozycja przelewu Sorbnet jest realizowana w placówce Banku – w dyspozycji wskazać przelew Sorbnet

 Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.