CRS

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”) nakłada od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Ochrony Środowiska S.A.,  obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat rezydentów podatkowych innych państw, którzy są Klientami banków i innych instytucji finansowych w Polsce. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.

Od 1 maja 2017 r. złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez  Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w Banku Ochrony Środowiska S.A.
Dla  Państwa wygody połączyliśmy dotychczasowe Oświadczenie FATCA (którego obowiązek złożenia wynika z Umowy  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA) z Oświadczeniem CRS w jeden dokument – osobny dla osób fizycznych prowadzących działalność i osobny dla pozostałych Klientów instytucjonalnych i korporacyjnych .

Informacja dla Klienta – CRS
Oświadczenie o statusie FATCA CRS dla osoby fizycznej prowadzącej działalność
Oświadczenie o statusie FATCA CRS dla podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych
i organizacji pozarządowych