Polski EKO Bank - dla ludzi, biznesu i środowiska

WIZJA ROZWOJU BANKU:
Będziemy wiodącym uczestnikiem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, zwiększającym wartość dla Akcjonariuszy, tworzącym innowacyjne rozwiązania dla Klientów i przyjazne warunki dla Pracowników, działającym w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu.

WARTOŚCI:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie rozwiązań zapewniających stały EKO rozwój i rynkową przewagę Banku. W naszej pracy kierujemy się uczciwością i rzetelnością. Zawsze wywiązujemy się ze swoich zobowiązań.

ZAANGAŻOWANIE

Swoją postawą, wiedzą i pracą budujemy sprawną, efektywną i zwinną organizację dla Akcjonariuszy, Klientów, Partnerów i Pracowników. Stale podnosimy kompetencje, w szczególności związane z obszarem ochrony środowiska.

OTWARTOŚĆ

Ciekawi świata analizujemy potrzeby naszych Klientów i odpowiadamy na nie innowacyjną ofertą produktów proekologicznych. Rozwijamy współpracę, traktujemy się z szacunkiem i działamy z pasją.

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

Inspirujemy społeczeństwo do ochrony środowiska naturalnego. Promujemy postawy proekologiczne zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Cenimy styl życia EKO.


 

 

Polityka środowiskowa