Ratingi

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd w dniu 11 stycznia 2019r.  podwyższyła oceny ratingowe i jednocześnie utrzymała perspektywę Banku:

  • Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR) został podwyższony do ‘BB-’, z ‘B+’ perspektywa stabilna,
  • Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR) został utrzymany na poziomie ‘B’,
  • Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) został podwyższony do ‘BBB-(pol) z ‘BB+(pol)’, perspektywa stabilna,
  • Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating) został utrzymany na poziomie ‘F3(pol)’,
  • Rating indywidualny (Viability Rating) został podwyższony do ‘bb-’ z ‘b+’,
  • Rating wsparcia (Support Rating): został utrzymany na poziomie ‘4’,
  • Rating wsparcia (Support Rating Floor) został utrzymany na poziomie ‘B’,
  • Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (long-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został podwyższony do ‘BBB-(pol)’ z ‘BB+(pol)’,
  • Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (short-term senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł został utrzymany na poziomie ‘F3 (pol)’,
  • Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł został podwyższony do ‘BB+(pol)’ z ‘BB-(pol)’.