Ratingi

Agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd w dniu 05 lutego 2018 r. potwierdziła następujące oceny ratingowe dla Banku:

  • Rating długoterminowy IDR w walucie obcej (Long-term Foreign Currency IDR): 'B+', perspektywa stabilna;
  • Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej (Short-term Foreign Currency IDR): 'B';
  • Krajowy rating długoterminowy (National Long-term Rating): 'BB+', perspektywa stabilna;
  • Krajowy rating krótkoterminowy (National Short-term Rating): 'B(pol)';
  • Rating indywidualny (Viability Rating): 'b+';
  • Rating wsparcia (Support Rating): '4';
  • Rating wsparcia (Support Rating Floor) 'B';
  • Krajowy rating długoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł: 'BB+(pol)',
  • Krajowy rating krótkoterminowy dla Programu Emisji Obligacji (senior unsecured bond programme) o wartości do 2 miliardów zł: 'B(pol)',
  • Rating dla obligacji podporządkowanych serii R1 w wysokości 83 mln zł: 'BB-(pol)'.