Opłaty i prowizje

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI:

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 DZIAŁ I. Rachunki bankowe i usługi bankowości elektronicznej 

 DZIAŁ II. Karty kredytowe dla umów zawartych do dnia 17 kwietnia 2017 r.

 DZIAŁ II. Karty kredytowe dla umów zawartych od dnia 18 kwietnia 2017 r.

 DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki 

 DZIAŁ IV. Pozostałe opłaty

 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

Taryfa opłat i prowizji Banku obowiązująca do 16.08.2017 r.:

 DZIAŁ I. Rachunki i pakiety

 DZIAŁ II. Karty płatnicze - obowiązuje do 16 lipca 2017 r.

 DZIAŁ II. Karty płatnicze - obowiązuje od 17 lipca do 16 sierpnia 2017 r.

 DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki

 DZIAŁ IV. Wykup wierzytelności

 DZIAŁ V. Operacje dokumentowe

 

Taryfa opłat i prowizji Banku obowiązująca od 17.08.2017 r.:

I. Rachunki bankowe

II. Karty kredytowe

III. Kredyty i pożyczki

IV. Gwarancje bankowe i operacje dokumentowe

V. Transakcje negocjowane z Departamentem Skarbu

VI. Zlecenia różne

 VII. Produkty wycofane z oferty

 

PRZEDSIĘBIORSTWA:

Spis treści

 CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ C. Faktoring - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ C. Faktoring - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.
do 2 stycznia 2018 r.


CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.

 CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty

 

ZASADY:

dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych:
 Zasady pobierania opłat i prowizji

dla przedsiębiorstw:
Zasady pobierania opłat i prowizji 

 

INTERCHANGE:

 Zmiana stawek opłat interchange dla kart płatniczych