Opłaty i prowizje

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI:

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 DZIAŁ I. Rachunki bankowe i usługi bankowości elektronicznej - obowiązuje do 28 lutego 2017 r. dla umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego zawartych do 14 grudnia 2016 r.

 DZIAŁ I. Rachunki bankowe i usługi bankowości elektronicznej - obowiązuje:
a) od 15 grudnia 2016 r. dla umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego zawartych od 15 grudnia 2016 r.
b) od 1 marca 2017 r. dla umów rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub oszczędnościowego zawartych do 14 grudnia 2016 r.


 DZIAŁ II. Karty kredytowe

 DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki

 DZIAŁ IV. Pozostałe opłaty

 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

 DZIAŁ I. Rachunki i pakiety

 DZIAŁ II. Karty płatnicze

 DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki

 DZIAŁ IV. Wykup wierzytelności

 DZIAŁ V. Operacje dokumentowe

 

PRZEDSIĘBIORSTWA:

Spis treści

 CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje do 16 listopada 2016 r.

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje od 17 listopada 2016 r.

CZĘŚĆ C. Faktoring

CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe

CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności

CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty

 

ZASADY:

dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych:
 Zasady pobierania opłat i prowizji

dla przedsiębiorstw:
Zasady pobierania opłat i prowizji 

 

INTERCHANGE:

 Zmiana stawek opłat interchange dla kart płatniczych