Opłaty i prowizje

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI:

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 DZIAŁ I. Rachunki bankowe - obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

 DZIAŁ I. Rachunki bankowe - obowiązuje do 19 grudnia 2018 r.

 DZIAŁ I. Rachunki wycofane - obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.

 DZIAŁ I. Rachunki wycofane - obowiązuje do 19 grudnia 2018 r.

 DZIAŁ II. Karty kredytowe 

 DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki 

 DZIAŁ IV. Pozostałe opłaty

 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:


I. Rachunki bankowe - obowiązuje od 2 października 2018 r.

 I. Rachunki bankowe - obowiązuje do 1 października 2018 r.

II. Karty kredytowe

III. Kredyty i pożyczki

IV. Gwarancje bankowe i operacje dokumentowe

V. Transakcje negocjowane z Departamentem Skarbu

VI. Zlecenia różne

 VII. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

 VII. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA:

Spis treści

 CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia obowiązuje do 31 października 2018 r.

CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia obowiązuje od 1 listopada 2018 r.

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ C. Faktoring - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.

 CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje od 1 lipca 2018 r. 

CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty - obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

 

ZASADY:

dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych:
 Zasady pobierania opłat i prowizji

dla przedsiębiorstw:
Zasady pobierania opłat i prowizji 

 

INTERCHANGE:

 Zmiana stawek opłat interchange dla kart płatniczych