Opłaty i prowizje

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI:

 

KLIENCI INDYWIDUALNI:

 DZIAŁ I. Rachunki bankowe i usługi bankowości elektronicznej 

 DZIAŁ II. Karty kredytowe 

 DZIAŁ III. Kredyty i pożyczki 

 DZIAŁ IV. Pozostałe opłaty

 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:

Taryfa opłat i prowizji Banku obowiązująca od 17.08.2017 r.:

I. Rachunki bankowe

II. Karty kredytowe

III. Kredyty i pożyczki

IV. Gwarancje bankowe i operacje dokumentowe

V. Transakcje negocjowane z Departamentem Skarbu

VI. Zlecenia różne

 VII. Produkty wycofane z oferty

 

PRZEDSIĘBIORSTWA:

Spis treści

 CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ A. Rachunki i rozliczenia - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ B. Produkty kredytowe - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ C. Faktoring - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ C. Faktoring - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

 CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.
do 2 stycznia 2018 r.


CZĘŚĆ D. Papiery wartościowe i transakcje terminowe - obowiązuje od 3 stycznia 2018 r.

 CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje od 19 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ E. Pozostałe czynności - obowiązuje do 18 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ F. Produkty wycofane z oferty

 

ZASADY:

dla klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych:
 Zasady pobierania opłat i prowizji

dla przedsiębiorstw:
Zasady pobierania opłat i prowizji 

 

INTERCHANGE:

 Zmiana stawek opłat interchange dla kart płatniczych