Lokowanie nadwyżek pieniężnych

Zadbaj, aby wolne środki Twojej firmy pracowały na jej rozwój

Posiadamy szereg rozwiązań umożliwiających lokowanie nadwyżek finansowych. W zależności od potrzeb Twojej firmy korzystaj z szerokiej oferty lokat.

  • elastyczne, negocjowane terminy lokat:
    - lokaty overnight
    - lokaty terminowe – 7 D, 14 D, 21 D, 1 M, 3 M, 6 M, 12 M
  • możliwość negocjowania oprocentowania
  • swoboda wyboru waluty - złoty oraz waluty wymienialne – USD,  EUR,  GBP
  • możliwość wyboru sposobu naliczania odsetek – oprocentowanie stałe lub zmienne 
  • środki zgromadzone w BOŚ Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Już teraz skontaktuj się z Nami poprzez formularz 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty: 

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.