Pakiet NGO dla Rady Rodziców

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania finansami Rady Rodziców w szkołach i przedszkolach.

Prosty pakiet produktów i usług bankowych stworzony z myślą o łatwym zarządzaniu finansami „Rady Rodziców”, w tym środkami „klasowymi”.

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego w złotych
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych, które mogą służyć zarówno różnym celom np. do zbiórek na wycieczki szkolne, zakup pomocy naukowych jak i również mogą być przeznaczone dla poszczególnych klas lub oddziałów
 • 0 zł za korzystanie z usługi  bankowości elektronicznej pozwalającej na dostęp do rachunku 24/7 – BOŚBank24 iBOSS
 • 0 zł za udostępnienie Masowych Płatności Przychodzących – specjalistycznej usługi pozwalającej na prostą  identyfikację płatników (rodziców uczniów) dokonujących wpłat  na rachunek Rady Rodziców i/lub na rachunki pomocnicze klas
 • 0,01 zł za jedną operację realizowaną w ramach usługi Masowych Płatności Przychodzących
 • 0 zł za przelewy elektroniczne na rachunki w BOŚ S.A.
 • 0,10 zł za przelewy krajowe na rachunki w innych bankach, w tym zlecenia stałe wykonywane za pośrednictwem bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS
  oraz
 • 0 zł za dokonywanie wypłat gotówkowych do kwoty 20 000 zł z rachunków prowadzonych w ramach Pakietu NGO dla Rady Rodziców
 • 0 zł za wpłaty gotówkowe
 • 0 zł za lokowanie środków na rachunkach lokat standardowych
 • 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej Mastercard Business (o ile kwota transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych w miesiącu wynosi 400 zł; w innym przypadku opłata za korzystanie z karty wynosi 4 zł miesięcznie)
 • automatyczne lokowanie środków na lokacie overnight

Aby założyć konto NGO dla Rady Rodziców wystarczy, że dostarczysz do dowolnego Oddziału naszego Banku:

 • dokument (np. protokół z zebrania rodziców, zaświadczenie) potwierdzający fakt utworzenia Rady Rodziców oraz wskazujący osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Rady – opatrzony podpisami osób reprezentujących szkołę/przedszkole, w której utworzono Radę Rodziców,
 • dokumenty, z których wynika kto jest upoważniony do reprezentowania szkoły/przedszkola.
 • Statut szkoły/przedszkola oraz Regulamin Rady Rodziców (o ile istnieje)

lub

Wypełnij formularz - skontaktujemy się z Tobą lub już teraz zadzwoń do naszego Doradcy.