EKOpożyczka w promocji Pełnym oddechem na realizację działań antysmogowych dla obecnych i przyszłych Klientów PGNiG  

 • do 100.000 zł na m.in.:
  - wymianę lub modernizację systemu ogrzewania
  - termomodernizację domu i mieszkania                                   
 •  spłata do 10 lat                        
 •  atrakcyjne oprocentowanie:
  - stałe: 3% w skali roku, dla pożyczek z okresem spłaty do 36 miesięcy
  - zmienne: WIBOR 6M + 2,5 p.p. dla pożyczek z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy
 • niska prowizja przygotowawcza: 5% kwoty pożyczki
 • możliwość złożenia wniosku przez internet, telefon oraz w oddziale Banku   

 

Złóż wniosek przez internet


Pożyczka
Pełnym oddechem 

Postaw na czyste powietrze nad swoim domem
Sfinansuj:

 • wymianę lub modernizację starego systemu ogrzewania na nową, ekologiczną instalację zasilaną gazem ziemnym
 • zakup i montaż nowego kotła gazowego oraz demontaż starego pieca na paliwo stałe
 • audyt energetyczny Twojego domu
 • budowę przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej
 • modernizację instalacji kominowych i wentylacji
 • zakup i montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z oprzyrządowaniem i materiałami instalacyjnymi oraz ekoarmatury


Obniż koszty ogrzewania Twojego domu!
Pożyczką Pełnym oddechem opłacisz:

 • prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynku
 • wymianę okien i drzwi w budynku
 • wymianę pokrycia dachowego na nowe, o naturalnym pochodzeniu np. gont, dachówka ceramiczna, łupki


Dla kogo?
Z Pożyczki Pełnym oddechem mogą skorzystać obecni lub przyszli Klienci PGNiG, którzy wraz z wnioskiem o pożyczkę przedstawią ostatnią fakturę wystawioną przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. lub voucher wystawiony przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. uprawniający do skorzystania z Promocji. Odbierzesz go w BOK PGNIG (http://pgnig.pl/dla-domu/biura-obslugi-klienta)

Z Pożyczki Pełnym oddechem mogą skorzystać osoby, które:

 1. w okresie trwania Promocji złożą wniosek o EKOpożyczkę na kwotę od 1.000 zł do 100.000 zł w dowolnym oddziale Banku lub złożą wniosek dostępny na stronie internetowej Banku, pod adresem www.bosbank.pl.
 2. posiadają lub łącznie z zawarciem Umowy EKOpożyczki otworzą w Banku i będą utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, który będzie posiadał wszystkie poniższe parametry:
  • a) wyciągi w formie elektronicznej oraz
  • b) zapewnione regularne wpływy środków na ten rachunek w każdym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej raty EKOpożyczki powiększonej o prowizję za prowadzenie rachunku oraz
  • c) udzielone wszystkie zgody marketingowe przewidziane we wniosku o EKOpożyczkę oraz
  • d) udzieloną zgodę na przesyłanie informacji o zmianach regulacji (regulaminy, tabele oprocentowania, taryfa prowizji i opłat) z wykorzystaniem elektronicznego nośnika spełniającego cechy trwałego nośnika  informacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz
  • e) uzyskają pozytywną decyzję kredytową,
  • f) zawrą z Bankiem umowę EKOpożyczki,
  • g) podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do Promocji.

Do EKOPożyczki może przystąpić maksymalnie dwóch Pożyczkobiorców.

Promocja trwa od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.bosbank.pl/pelnym-oddechem


Jak uzyskać pożyczkę?
Wniosek o Pożyczkę Pełnym oddechem złożysz:

 • klikając przycisk Złóż wniosek przez internet - posłuż sie kodem promocji PGNiG01


 • przez telefon 801 335 455 lub +48 22 543 34 34

    

 • w oddziale Banku

Złóż wniosek przez internet


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,49%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 23.370,08 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 4,29%, które  składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 03.06.2019r. wynosi 1,79%), powiększonej o marżę 2,50 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 3.370,08 zł (w tym: prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 2.370,08 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 389,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 04.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Promocja trwa w okresie od dnia 01.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. Regulamin promocji Pożyczka „Pełnym oddechem” jest dostępny na stronie www.pelnymoddechem.pl


DOKUMENTY

Regulamin Promocji "Pełnym oddechem"

Regulamin EKO Pożyczki

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów