Program RODZINA 500 plus

Program RODZINA 500 plus

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Rodzina będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne niepełnoletnie dziecko niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia). Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. 

Klienci BOŚ mają możliwość złożenia wniosku Rodzina 500 plus przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS za pośrednictwem serwisu BOŚBank24 Twoje e-Konto. Wskazówki dotyczące składania wniosku można znaleźć klikając w link "Wniosek - krok po kroku" znajdujący się po prawej stronie.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą EKOkonta bez Kosztów 500+, przygotowanego specjalnie dla korzystających z programu Rodzina 500 plus.

Wniosek Rodzina 500 plus należy składać co roku. Wnioski na kolejny okres, na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.
Jeśli wniosek Rodzina 500 plus zostanie wypełniony i wysłany w terminie do 31 sierpnia 2017 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do końca tego miesiąca. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia.
Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Więcej informacji o programie Rodzina 500+:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

BOŚ Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS korzystając z bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto.

Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii BOŚ Banku nie jest możliwe.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie.

Bank dokona weryfikacji Twoich danych dla ZUS, na podstawie której założysz zaufany profil w PUE ZUS bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego i konieczności odwiedzenia oddziału ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS. Dzięki PUE można zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. Osobom, które posiadają swój profil, PUE zapewnia całodobowy dostęp do informacji znajdujących się na koncie w ZUS, daje możliwość przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

  • Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

  • Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

  • Świadczeniobiorca może mieć dostęp do bieżących informacji o swoich świadczeniach, a także do formularza PIT. Może również zgłosić zmianę sposobu wypłaty świadczenia.

  • Lekarz może wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, wystawić wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą.

Więcej informacji na temat możliwości korzystania z PUE znajduje się na stronie www.zus.pl.

Posiadasz konto osobiste założone w oddziale i korzystasz z bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto?

Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Posiadasz konto osobiste założone w oddziale, ale nie korzystasz z bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto?

Odwiedź oddział BOŚ Banku w celu uruchomienia dostępu do bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto. Następnie złóż wniosek Rodzina 500 plus przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Posiadasz konto osobiste założone przez internet, a póżniej odwiedzałeś oddział BOŚ Banku?

Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Posiadasz konto osobiste założone przez internet i nigdy nie byłeś w oddziale BOŚ Banku?

Zgodnie z założeniami Programu Rodzina 500 plus, złożenie wniosku online,  jest możliwe wyłącznie dla użytkowników systemów bankowości elektronicznej, których tożsamość została potwierdzona podczas wizyty w oddziale banku.
W celu weryfikacji należy odwiedzić dowolną placówkę BOŚ Banku. Po zweryfikowaniu tożsamości  wniosek Rodzina 500 plus złożysz wkrótce przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Nie jesteś jeszcze Klientem BOŚ Banku?

Załóż przez internet lub w najbliższym oddziale EKOkonto bez Kosztów 500+ z dostępem do bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto. Jeżeli rachunek założysz zdalnie, to zgodnie z założeniami Programu Rodzina 500 plus, przed złożeniem wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem platformy PUE ZUS, musisz potwierdzić swoją tożsamość odwiedzając dowolny oddział banku. Po zweryfikowaniu tożsamości  wniosek Rodzina 500 plus złożysz przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

1. Czy BOŚ Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus?

 

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem BOŚ Banku?

 

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500 plus?

 

4. Czy muszę być klientem BOŚ Banku, aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem tego Banku?

 

5. Jestem klientem BOŚ Banku i mam dostęp do serwisu internetowego BOŚBank24 Twoje e-Konto. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500 plus?

 

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

 

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 plus do wypłaty świadczeń?

 

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 plus konto dziecka do wypłaty świadczeń?

 

9. Kto składa wniosek Rodzina 500 plus? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

 

10. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?

 

11. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus? Jaka jest rola BOŚ Banku w tym procesie?

 

12. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane bankowe?

 

13. Kiedy można złożyć wniosek?

 

14. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?

 

15. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus za pośrednictwem BOŚ Banku?

 

16. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500 plus. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem BOŚ Banku?

 

17. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500 plus?

 

18. Dlaczego opcja „Rodzina 500 plus” w bankowości internetowej BOŚ Banku przekierowuje do strony PUE ZUS?

19. Czy muszę mieć założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus przez PUE?

20. Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus?

Ważne informacje dotyczące składania wniosku Rodzina 500 plus:

  • Możliwość złożenia wniosku w programie Rodzina 500 plus za pośrednictwem systemu BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatna.
  • Żadne dodatkowe aplikacje ani oprogramowanie nie jest wymagane, aby system BOŚBank24 Twoje e-Konto przekierował Cię na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w celu złożenia wniosku.
  • Skorzystanie z opcji "Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS w BOŚBank24 Twoje e-Konto nie wymaga podania kodu autoryzacyjnego.
  • Jako potwierdzenie wysłania z portalu PUE ZUS wniosku Rodzina 500 plus otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

Przed zalogowaniem do BOŚBank24 Twoje e-Konto upewnij się, że:
- rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/twojekonto i certyfikat strony jest prawidłowy wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę Symantec Corporation (Symantec Class 3 EV SGC CA - G2)

Po zakończeniu pracy:

- wyloguj się używając opcji Wyloguj, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
- zamknij przeglądarkę internetową

Pamiętaj o systematycznym sprawdzaniu oraz instalowaniu dostępnych aktualizacji i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego.