Program RODZINA 500 plus

Program RODZINA 500 plus

 

„Rodzina 500+” po zmianach

1 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Program „Rodzina 500+” funkcjonuje od 1 kwietnia 2016 roku. Do tej pory wsparcie z programu na pierwsze dziecko, rozumiane jako jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, było uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosiło 800 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 złotych w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (na dochód składają się także środki finansowe uzyskiwane przez rodzinę w postaci alimentów na rzecz dziecka). Natomiast na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługiwało bez względu na ich dochód.

Zmiany w programie Rodzina 500+
Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przestaje obowiązywać i ze świadczenia skorzystać będą mogli wszyscy rodzice. 500 złotych miesięcznego wsparcia będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Uproszczone procedury

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od warunku ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Przyznanie świadczenia nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma na wskazany we wniosku adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, będzie ją mógł odebrać osobiście, ale nie będzie to obligatoryjne. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Wniosek o 500+

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego (500+) jest jednak złożenie wniosku o przyznanie świadczenia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca br. (poprzez portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia br. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Rodzice dzieci, na które do tej pory nie przysługiwało świadczenie wychowawcze będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli złożą wniosek do końca września będą mieli zagwarantowane, że świadczenie zostanie im przyznane z wyrównaniem od 1 lipca.

Jeśli rodzic złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Trzy miesiące na złożenie wniosku będą mieli też rodzice nowonarodzonych dzieci (obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.

Wypłata 500+ na nowych zasadach

Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

- Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
- Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
- Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
- Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca br. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Nowelizacja ustawy wydłuża też – do 31 maja 2021 roku – pierwszy okres na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

Ważne dokumenty

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku, dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (www.mrpips.gov.pl)

Formularze znajdziemy też w podmiotach realizujących te świadczenia w danej gminie np. w urzędzie miasta/gminy czy ośrodku pomocy społecznej.

Klienci BOŚ mają możliwość złożenia wniosku Rodzina 500 plus przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS za pośrednictwem serwisu BOŚBank24 Twoje e-Konto. Wskazówki dotyczące składania wniosku można znaleźć klikając w link "Wniosek - krok po kroku" znajdujący się po prawej stronie.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą EKOkonta bez Kosztów 500+, przygotowanego specjalnie dla korzystających z programu Rodzina 500 plus.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Rodzina 500 plus dostępne są na stronie: mrpips.gov.pl.

BOŚ Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus online przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS korzystając z bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto.

Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii BOŚ Banku nie jest możliwe.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie.

Bank dokona weryfikacji Twoich danych dla ZUS, na podstawie której założysz zaufany profil w PUE ZUS bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego i konieczności odwiedzenia oddziału ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS to nowoczesna i wygodna forma kontaktu z ZUS. Dzięki PUE można zrealizować wiele spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. Osobom, które posiadają swój profil, PUE zapewnia całodobowy dostęp do informacji znajdujących się na koncie w ZUS, daje możliwość przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

  • Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

  • Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

  • Świadczeniobiorca może mieć dostęp do bieżących informacji o swoich świadczeniach, a także do formularza PIT. Może również zgłosić zmianę sposobu wypłaty świadczenia.

  • Lekarz może wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie, wystawić wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą.

Więcej informacji na temat możliwości korzystania z PUE znajduje się na stronie www.zus.pl.

Posiadasz konto osobiste założone w oddziale i korzystasz z bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto?

Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Posiadasz konto osobiste założone w oddziale, ale nie korzystasz z bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto?

Odwiedź oddział BOŚ Banku w celu uruchomienia dostępu do bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto. Następnie złóż wniosek Rodzina 500 plus przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Posiadasz konto osobiste założone przez internet, a póżniej odwiedzałeś oddział BOŚ Banku?

Wniosek Rodzina 500 plus możesz złożyć przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Posiadasz konto osobiste założone przez internet i nigdy nie byłeś w oddziale BOŚ Banku?

Zgodnie z założeniami Programu Rodzina 500 plus, złożenie wniosku online,  jest możliwe wyłącznie dla użytkowników systemów bankowości elektronicznej, których tożsamość została potwierdzona podczas wizyty w oddziale banku.
W celu weryfikacji należy odwiedzić dowolną placówkę BOŚ Banku. Po zweryfikowaniu tożsamości  wniosek Rodzina 500 plus złożysz wkrótce przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

 

Nie jesteś jeszcze Klientem BOŚ Banku?

Załóż przez internet lub w najbliższym oddziale EKOkonto bez Kosztów 500+ z dostępem do bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-Konto. Jeżeli rachunek założysz zdalnie, to zgodnie z założeniami Programu Rodzina 500 plus, przed złożeniem wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem platformy PUE ZUS, musisz potwierdzić swoją tożsamość odwiedzając dowolny oddział banku. Po zweryfikowaniu tożsamości  wniosek Rodzina 500 plus złożysz przez PUE ZUS po zalogowaniu do BOŚBank24 Twoje e-Konto i wybraniu opcji „Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS”.

1. Czy BOŚ Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 plus?

 

2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem BOŚ Banku?

 

3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500 plus?

 

4. Czy muszę być klientem BOŚ Banku, aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus za pośrednictwem tego Banku?

 

5. Jestem klientem BOŚ Banku i mam dostęp do serwisu internetowego BOŚBank24 Twoje e-Konto. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500 plus?

 

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?

 

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 plus do wypłaty świadczeń?

 

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 plus konto dziecka do wypłaty świadczeń?

 

9. Kto składa wniosek Rodzina 500 plus? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

 

10. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?

 

11. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus? Jaka jest rola BOŚ Banku w tym procesie?

 

12. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane bankowe?

 

13. Kiedy można złożyć wniosek?

 

14. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus za pośrednictwem BOŚ Banku?

 

15. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500 plus. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500 plus za pośrednictwem BOŚ Banku?

 

16. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500 plus?

 

17. Dlaczego opcja „Rodzina 500 plus” w bankowości internetowej BOŚ Banku przekierowuje do strony PUE ZUS?

18. Czy muszę mieć założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS aby złożyć wniosek Rodzina 500 plus przez PUE?

19. Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus?

Ważne informacje dotyczące składania wniosku Rodzina 500 plus:

  • Możliwość złożenia wniosku w programie Rodzina 500 plus za pośrednictwem systemu BOŚBank24 Twoje e-Konto jest bezpłatna.
  • Żadne dodatkowe aplikacje ani oprogramowanie nie jest wymagane, aby system BOŚBank24 Twoje e-Konto przekierował Cię na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS w celu złożenia wniosku.
  • Skorzystanie z opcji "Rodzina 500+/Złóż wniosek/PUE ZUS w BOŚBank24 Twoje e-Konto nie wymaga podania kodu autoryzacyjnego.
  • Jako potwierdzenie wysłania z portalu PUE ZUS wniosku Rodzina 500 plus otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa!

Przed zalogowaniem do BOŚBank24 Twoje e-Konto upewnij się, że:
- rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://bosbank24.pl/twojekonto i certyfikat strony jest prawidłowy wystawiony dla witryny bosbank24.pl przez firmę Symantec Corporation (Symantec Class 3 EV SGC CA - G2)

Po zakończeniu pracy:

- wyloguj się używając opcji Wyloguj, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
- zamknij przeglądarkę internetową

Pamiętaj o systematycznym sprawdzaniu oraz instalowaniu dostępnych aktualizacji i poprawek dostarczanych przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz programu antywirusowego.