Gospodarka i rynki finansowe

Oferta analiz gospodarczych i rynkowych BOŚ Banku:

PRZEGLĄD MIESIĘCZNY – syntetyczny raport omawiający tendencje w gospodarce i na rynku finansowym.

grudzień 2017 - styczeń 2018   listopad 2017                     październik 2017                wrzesień 2017                   

KOMENTARZ TYGODNIOWY – cotygodniowa analiza sytuacji na rynkach finansowych.

19 lutego        12 lutego       5 lutego       29 stycznia   

KOMENTARZ BIEŻĄCY – omówienie istotnych wydarzeń gospodarczych i danych makroekonomicznych.

20.02
sprzedaż detaliczna
20.02
produkcja
16.02
rynek pracy
15.02
CPI
14.02
PKB
07.02
RPP
01.02
koniunktura NBP
01.02
Fed


Ekonomiści BOŚ Banku regularnie zajmują wysokie miejsca w konkursach i rankingach trafności prognoz makroekonomicznych. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to:

  • 1. miejsce w szóstej edycji Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych „Rzeczpospolitej" i „Parkietu” pod patronatem Narodowego Banku Polskiego - 2014 rok,
  • 1. miejsce w 2013 roku i 2. miejsce w 2016 roku w konkursie na najlepszego ekonomistę Gazety Giełdy „Parkiet", 
  • najwyższe miejsca w rankingu trafności prognoz makroekonomicznych „Parkietu": 1. miejsce w 2013 roku, 3. miejsce w 2012 i 2016 roku oraz 4. miejsce w 2014 i 2015 roku,
  • czołowe miejsca w kwartalnym rankingu prognoz makroekonomicznych „Pulsu Biznesu” – od 2012 roku do zakończenia konkursu w 2015 roku.

 

 

Archiwum