Gospodarka i rynki finansowe

Oferta analiz gospodarczych i rynkowych BOŚ Banku:

PRZEGLĄD MIESIĘCZNY – syntetyczny raport omawiający tendencje w gospodarce i na rynku finansowym.

lipiec - sierpień 2017    czerwiec 2017              maj 2017                   kwiecień 2017             

KOMENTARZ TYGODNIOWY – cotygodniowa analiza sytuacji na rynkach finansowych.

21 sierpnia  14 sierpnia  7 sierpnia    31 lipca     

KOMENTARZ BIEŻĄCY – omówienie istotnych wydarzeń gospodarczych i danych makroekonomicznych. 

18.08
sprzedaż detaliczna
18.08
produkcja
17.08
rynek pracy
16.08
PKB
11.08
CPI
31.07
CPI
27.07
Fed
25.07
bezrobocie


Ekonomiści BOŚ Banku regularnie zajmują wysokie miejsca w konkursach i rankingach trafności prognoz makroekonomicznych. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to:

  • 1. miejsce w szóstej edycji Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych „Rzeczpospolitej" i „Parkietu” pod patronatem Narodowego Banku Polskiego - 2014 rok,
  • 1. miejsce w 2013 roku i 2. miejsce w 2016 roku w konkursie na najlepszego ekonomistę Gazety Giełdy „Parkiet", 
  • najwyższe miejsca w rankingu trafności prognoz makroekonomicznych „Parkietu": 1. miejsce w 2013 roku, 3. miejsce w 2012 i 2016 roku oraz 4. miejsce w 2014 i 2015 roku,
  • czołowe miejsca w kwartalnym rankingu prognoz makroekonomicznych „Pulsu Biznesu” – od 2012 roku do zakończenia konkursu w 2015 roku.

 

 

Archiwum