Bankowość elektroniczna

iBOSS24

Nowoczesny system bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24h na dobę.
iBOSS24 przede wszystkim zapewnia dostęp do:
 • Rachunków bieżących i pomocniczych,
 • Kredytów,
 • Lokat bankowych, w tym podgląd lokat dealerskich,
 • wyciągów w najbardziej popularnych formatach (pdf, xml, liniowy, MT940, Elixir),

iBOSS24 oferuje wiele nowoczesnych i bardzo przydatnych funkcjonalności, w tym:

Zapoznaj się z nową usługą BOŚ Connect

Automatyczna komunikacja pomiędzy BOŚBank24 iBOSS a systemami finansowo-księgowymi
Usługa BOŚ Connect zapewnia:

 • Usprawnienie i automatyzację procesów operacyjnych
 • Ograniczenie ryzyka błędów wynikających z manualnego wprowadzania danych
 • Oszczędność czasu
 • Bezpieczeństwo
Zapraszamy do zapoznania się z multimedialną prezentacją.

Dowiedz się więcej

Chcesz korzystać z podpisu elektronicznego?

W ramach współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., której BOŚ jest partnerem technologicznym, oferujemy naszym Klientom podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym tzw. bezpieczny podpis elektroniczny.
Bezpieczny podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Przy jego użyciu możesz logować się i akceptować dyspozycje w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS oraz skorzystać z aplikacji e-Wniosek gdzie można zawnioskować o otwarcie rachunku, wydanie karty debetowej i inne.

Dowiedz się więcej

Posiadasz wielu płatników?

Uprość identyfikację ich płatności korzystając z wirtualnych rachunków.
Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników. Dzięki MPP możesz:

Przelewy płacowe

Przelewy płacowe zapewniają poufność informacji o realizowanych płacach.
Przyznaj tylko wybranym użytkownikom dostęp do kwot, informacji o odbiorcach i innych danych dotyczących płatności realizowanych z tytułu wynagrodzeń. Pozostali użytkownicy zobaczą wyłącznie kwotę zbiorczą wszystkich przelewów z tytułu płac.

Dowiedz się więcej

Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej

Realizuj wpłaty oraz wypłaty w formie zamkniętej, poprawiając płynność finansową i ograniczając ryzyko przetrzymywania nadwyżek gotówkowych. Usługa pomaga efektywnie zarządzać gotówką w firmie.
Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane 24h na dobę w naszych wrzutniach nocnych lub u naszych Podwykonawców, jak również w kasach w godzinach pracy naszych Placówek. System BOŚBank24 iBOSS umożliwia podgląd wpłat oraz zamówienie konwojów.

Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być odbierane bezpośrednio z naszych placówek lub od naszych Podwykonawców. Gotówka może być odbierana przez Klienta osobiście lub też dostarczana do siedziby Klienta za pośrednictwem konwoju bankowego (Inkaso).

Dowiedz się więcej

Konsolidacja sald

Chcesz zwiększyć przychody odsetkowe? Konsolidacja rachunków umożliwia automatyczne przelewy środków pomiędzy rachunkami Twojej firmy.
Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Dyspozycje i wnioski elektroniczne

Bądź EKO
zamiast dyspozycji papierowych dotyczących obsługi rachunku korzystaj z szybszych, prostszych, i bezpieczniejszych dyspozycji i wniosków elektronicznych. Za pomocą tej usługi założysz nowy rachunek, dodasz nowych użytkowników do systemu, ustawisz limity transakcji, zamówisz nowe urządzenie do logowania i wiele innych.

Dowiedz się więcej

Powiadomienia SMS i e-mail

Zapewnij sobie bieżącą informację o wybranych operacjach dokonywanych na rachunku.
Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS dowiesz się o logowaniach, saldzie, stanie realizacji przelewów oraz o transakcjach oczekujących na podpisanie.

Dowiedz się więcej

Otwieranie rachunków jeszcze nigdy nie było tak proste!

Samodzielnie, elektronicznie w BOŚBank24 iBOSS
Klienci Korporacyjni korzystają jednocześnie z wielu rachunków bankowych, zarówno bieżących, jak i pomocniczych, otwieranych i zamykanych na bieżąco w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Otwarcie rachunku wiązało się z koniecznością złożenia papierowej dyspozycji, a w pewnych sytuacjach nawet podpisania aneksu do umowy.

I ten czas minął – Klienci Banku Ochrony Środowiska mogą otwierać kolejne rachunki w BOŚBank24 iBOSS elektronicznie bez konieczności kontaktu z Doradcą.

Dowiedz się więcej

Nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów – Użytkowników bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS, w systemie wprowadzone zostały nowe funkcje ułatwiające korzystanie
z systemu i optymalizujące zarzadzanie finansami z poziomu bankowości elektronicznej.
Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się w zakładkach poniżej.
W bieżącym roku planowane jest wprowadzenie również: szybkiego przelewu między własnymi rachunkami, przyszłej daty realizacji dla przelewu zagranicznego, podglądu szczegółów dotyczących linii kredytowych i gwarancyjnych, plików JPK.

Dowiedz się więcej

Kolejne nowości w systemie BOŚBank24 iBOSS

W BOŚBank24 iBOSS są wprowadzane kolejne nowe funkcjonalności mające na celu podnoszenie satysfakcji oraz komfortu pracy naszych Klientów w serwisie bankowości elektronicznej. Realizowane jest to poprzez usprawnienie zarządzania przelewami i wyciągami, a także zmianę warstwy wizualnej serwisu. Udostępniamy dla Państwa:

 • 1. Odświeżoną, przejrzystą grafikę.
 • 2. Wyciągi w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).
 • 3. Przelew własny – między rachunkami Klienta, w tym przelew własny VAT.
 • 4. Przelew zagraniczny z przyszłą datą.
 • 5. Prezentację kredytów, linii wielocelowej i akredytyw.

 • Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się w zakładkach poniżej.

  Przypominamy, że w lipcu 2018 wprowadziliśmy już następujące usprawnienia: sumowanie zaznaczonych zleceń, prezentowanie kwot w paczkach i salda po operacji, łatwiejsze wyszukiwanie rachunków, zachowanie kolejności alfabetycznej w przelewach płacowych i grupowych.

  Dowiedz się więcej

PSD 2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

PSD2 (ang. Payment Services Directive) dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Wprowadza ona ramy prawne dla oferowania nowych usług płatniczych oraz zwiększa bezpieczeństwo wykonywania transakcji elektronicznych. PSD2 nakłada obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania Klienta w kanałach elektronicznych (ang. Strong Customer Authenticaion (SCA)), zwiększa bezpieczeństwo płatności oraz w jeszcze większym stopniu chroni konsumentów.

Dowiedz się więcej