Bankowość elektroniczna

BOŚBank24 iBOSS

Odkryj BOŚBank24 iBOSS
Dla Przedsiębiorstw i jednostek sektora finansow publicznych.

Nowoczesny system bankowości elektronicznej umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24h na dobę. Zapoznaj się z:

PSD 2

PSD 2
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego


PSD2 jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego regulująca nowe usługi finansowe i wspólne standardy.

BOŚ Connect

Usługa BOŚ Connect

Automatyczna komunikacja pomiędzy BOŚBank24 iBOSS a systemami finansowo-księgowymi.


Zapraszamy do zapoznania się z Multimedialną prezentacją. 

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny Szafir

Chcesz korzystać z podpisu kwalifikowanego?
U nas możesz go zamówić.

BOŚBank jest partnerem technologicznym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie dystrybucji podpisów kwalifikowanych, czyli bezpiecznego podpisu elektronicznego.