Zapoznaj się z nową usługą BOŚ Connect

Automatyczna komunikacja pomiędzy BOŚBank24 iBOSS a systemami finansowo-księgowymi

Usługa BOŚ Connect zapewnia:


 • Usprawnienie i automatyzację procesów operacyjnych
 • Ograniczenie ryzyka błędów wynikających z manualnego wprowadzania danych
 • Oszczędność czasu
 • Bezpieczeństwo
Zapraszamy do zapoznania się z multimedialną prezentacją.

Usługa BOŚ Connect zapewnia komunikację w postaci automatycznej wymiany danych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej a systemem finansowo – księgowym Klienta za pomocą usług sieciowych. 

Dzięki usłudze można z poziomu swojego systemu FK/ERP przekazywać dane bezpośrednio do systemu BOŚBank24 iBOSS oraz pobierać dane z bankowości elektronicznej z systemu FK/ERP. 

Wdrożenie usługi pozwala na korzystanie z funkcji:

pobierania informacji:

 • wyciągów,
 • historii operacji,
 • salda na rachunkach,
 • statusów wystawionych zleceń,
 • statusów wystawionych dyspozycji Poleceń Zapłaty,
 • raportów Masowych Płatności Przychodzących,

wysłania zleceń:

 • przelewów zwykłych,
 • przelewów walutowych,
 • przelewów ZUS,
 • przelewów US,
 • przelewów SEPA i Target2,
 • paczek zleceń.

Zlecenia wysyłane z poziomu systemu FK/ERP są walidowane podczas wysyłki komunikatów do systemu bankowości elektronicznej. Umożliwia to zautomatyzowanie zlecania realizacji np. przelewów, bez konieczności korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

 

Usługa BOŚ Connect jest narzędziem zapewniającym połączenie oraz wymianę danych pomiędzy systemem bankowości elektronicznej BOSBank24 iBOSS, a systemami ERP/FK. BOŚ Connect powstał na określonych standardach, zarówno pod kątem bezpieczeństwa, komunikacji, protokołu i formatu wymiany danych. Systemy ERP/FK łączą się z Bankiem poprzez standard "Web Service 2.0", który zawiera w sobie:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)
 • Web Services Definition Language (WSDL)
 • ISO 20022 - Universal financial industry message scheme 
 • Rekomendację Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Bankiem a Klientem z dnia 4 września 2009. 

Podstawowym protokołem transportu danych jest SOAP (Simple Object Access Protocol)- jest to protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów wykorzystujący xml do kodowania wywołań i protokołów HTTPS do ich przenoszenia. Językiem opisujący opisującym usługi sieciowe jest WSDL Web Services Definition Language (WSDL) posługujący się formatami plików xml. BOŚ Connect korzysta z komunikatów, które zostały stworzone na bazie „Rekomendacji Rady Bankowości Elektronicznej ZBP w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a bankiem oraz bankiem a Klientem na rynku polskim wersja 2.00”. Formaty tworzone są również w oparciu o normę ISO 20022. Bezpieczeństwo wymiany danych zapewnia dwustronne uwierzytelnienie SSL.

 

BOŚ Kompatybilni polega na nawiązywaniu relacji z producentami systemów finansowo - księgowych, dzięki którym producenci wprowadzają modyfikację w ramach swojego systemu do obsługi BOŚ Connect lub obsługi formatów plików płaskich.

Certyfikat offline - nadawany będzie producentom, których systemy FK/ERP obsługują manualne przesyłanie plików płaskich pomiędzy systemem FK/ERP a bankowością elektroniczną.

Certyfikat online - nadawany będzie producentom, których systemy FK/ERP w pełni obsługują automatyczne przesyłanie danych za pomocą BOŚ Connect bez konieczności manualnej obsługi.

 

BCC Sp Z O.O.  

 

 

 

EasyBanking: bezpieczny e-banking online w SAP 

EasyBanking to rozwiązanie, umożliwiające bezpośrednią komunikację online systemu SAP z BOŚ, w standardach web services i XML ISO 20022, z pominięciem plików jako nośników informacji w wymianie danych. Korzyści to m.in. mniejsza pracochłonność, wyższy poziom bezpieczeństwa i eliminacja ryzyka błędów.

Rozwiązanie EasyBanking, jest rozwijane przez BCC - największego polskiego partnera SAP, we współpracy z wiodącymi bankami. EasyBanking umożliwia komunikację online między systemem finansowym SAP a systemem bankowym. EasyBanking wykorzystuje przy tym technologię web services oraz uniwersalny standard XML ISO 20022. Dzięki EasyBanking, dane są przesyłane z wykorzystaniem protokołu SSL gwarantującego najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności transakcji, zgodny z wymaganiami SOX. 

EasyBanking pozwala wykonywać uprawnionym użytkownikom z poziomu systemu SAP na m.in.: autoryzację płatności, obsługę przelewów wewnętrznych, krajowych, europejskich (SEPA) i międzynarodowych, generowanie wyciągów i raportów intraday, dysponowanie polecenia zapłaty i wypłaty gotówki w oddziale banku, oraz śledzenie statusów zleceń. Korzyści to m.in. wyższy poziom bezpieczeństwa transakcji, większe możliwości zarządzania rozliczeniami z poziomu SAP przy mniejszej pracochłonności, ograniczenie ryzyka wystąpienia błędów, a także ograniczenie kosztów rozwoju rozwiązań e-banking w SAP w firmie. 

EasyBanking jest rozszerzeniem systemu SAP gotowym do pracy.

Więcej informacji o EasyBanking: http://www.bcc.com.pl/oferta/rozwiazania/produkty-extra-bcc/easybanking-bezpieczny-e-banking-online-w-sap.html