Odkryj BOŚBank24 iBOSS

Nowoczesny system bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24h na dobę.

BOŚBank24 iBOSS przede wszystkim zapewnia dostęp do:

 • Rachunków bieżących i pomocniczych,
 • Kredytów,
 • Lokat bankowych, w tym podgląd lokat dealerskich,
 • wyciągów w najbardziej popularnych formatach (pdf, xml, liniowy, MT940, Elixir),

BOŚBank24 iBOSS oferuje wiele nowoczesnych i bardzo przydatnych funkcjonalności, w tym:

Nowe funkcjonalności. Październik 2018 <<zobacz więcej>>

Nowe funkcjonalności. Lipiec 2018 <<zobacz więcej>>

 • Przelewy krajowe (w tym US, ZUS),
 • Przelewy zagraniczne (SWIFT, SEPA, TARGET2),
 • Przelewy płacowe – składane w postaci paczki, szczegółowe informacje o jej zawartości udostępniane są tylko uprawnionym osobom, <<Zobacz więcej>>
 • Przelewy grupowe – składane w postaci paczki transakcji do zdefiniowanych kontrahentów lub grup kontrahentów,
 • Zlecenia stałe – składanie i obsługa dyspozycji dla określonej częstotliwości, kwoty oraz okresu wykonywania powtarzających się transakcji,
 • Masowe Płatności Przychodzące (MPP) – proste zarządzanie płatnościami od wielu płatników z możliwością eksportu w formatach xml, liniowy, Elixir; rozbudowane kryteria wyszukiwania płatności; generator rachunków wirtualnych, << Zobacz więcej>>
 • Dyspozycje i wnioski elektroniczne – prosta, szybka i bezpieczna forma obsługi umożliwiająca:
 • Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej - efektywne zarządzanie gotówką w firmie, poprawiające płynność finansową i ograniczające ryzyko przetrzymywania nadwyżek gotówkowych. Daje również możliwość zamówienia gotówki w dowolnym Oddziale BOŚ Banku, <<Zobacz więcej>>
 • Polecenia zapłaty – obsługa poleceń zapłaty po stronie wierzyciela,
 • Konsolidowanie środków – eliminacja codziennych przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami, przyspiesza przepływu środków i optymalizuje zarządzania saldami. Pozwala poprawić płynności i osiągnąć dodatkowe korzyści odsetkowe, <<Zobacz więcej>>
 • Prowadzenie korespondencji z Bankiem,
 • Powiadomienia SMS i e-mail – bezpośrednie informowanie na bieżąco, wybranym kanałem o wskazanych dyspozycjach i zdarzeniach na rachunkach np. o odrzuceniu przelewu, paczce przelewów gotowej do akceptacji, <<Zobacz więcej>>
 • Zarządzanie uprawnieniami – różnicowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu,
 • Zarządzanie kartami kredytowymi - podgląd kart, historii operacji, wyciągów, możliwość zmiany limitu, spłaty rachunku karty kredytowej oraz konfiguracji automatycznej spłaty,
 • Zarządzanie kartami debetowymi - podgląd kart, historii operacji, możliwość zmiany limitu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem - podgląd historii czynności wykonywanych przez wszystkich użytkowników, kontrola dostępu adresów IP, zarządzanie limitami transakcji. <<zobacz więcej>>

Nowe funkcjonalności. Lipiec 2018 <<zobacz więcej>>

Token mobilny (iBOSStoken) – aplikacja instalowana na telefonie komórkowym użytkownika służąca do logowania i podpisywania dyspozycji w systemie.
<<Instrukcja obsługi>>
<<User's manual iBOSStoken>>
<<Lista telefonów>>
<<Polityka prywatności>>


Podpis niekwalifikowany (karta mikroprocesorowa) – karta mikroprocesorowa służąca do logowania i podpisywania dyspozycji w systemie. Logowanie do systemu oraz podpisywanie dyspozycji następuje za pomocą jednego PIN-u. Podpis wymaga wgrania poniższych sterowników.

Sterowniki do czytników do kart będących nośnikami podpisu niekwalifikowanego:
<<Sterowniki dla przeglądarki 32-bitowej>>
<<Sterowniki dla przeglądarki 64-bitowej>>

Instrukcje instalacji czytników:
<<Instrukcja dla przeglądarki 32-bitowej >>
<<Instrukcja dla przeglądarki 64-bitowej>>

Token sprzętowy - urządzenie autoryzacyjne, generujące hasła jednorazowe, zabezpieczone własnym numerem PIN.<< Instrukcja obsługi tokena DP300>>
<< User`s Manual DP300>>
<< Instrukcja obsługi tokena DP270>>
<< User`s Manual DP270>>


Podpis kwalifikowany (Szafir, Sigillum, Unizeto) podpis elektroniczny - elektroniczny odpowiednik podpisu własnoręcznego. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym, musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

Wymagania dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego:

Do używania podpisu elektronicznego konieczna jest instalacja odpowiedniego komponentu, do czego konieczne może być posiadania praw administratora komputera.
Zależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wymagania związane z instalacją komponentu do generowania podpisów elektronicznych są następujące:

 • System operacyjny: Microsoft Windows,
 • Przeglądarka:
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox - wymagane jest posiadanie oprogramowania Java, pozostały proces instalacji komponentu – taki sam jak w przypadku Ms Internet Explorer
  • Opera
  • Chrome*
 • instalacja maszyny wirtualnej Java produkcji Sun Microsystems, w wersji 1.4.2 lub nowszej. Oprogramowanie Java Runtime Environment można pobrać ze strony http://www.java.com/. Jest to niezbędne do uruchomienia appletu Java służącego do składania podpisów elektronicznych. Do instalacji maszyny wirtualnej wymagane są uprawnienia administracyjne. Instalacja komponentu taka sama jak w przypadku MS Internet Explorer.

*Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i wyższej. Proszę o skorzystanie z Google Chrome poniżej wersji 45 lub innych dostępnych przeglądarek na rynku.

System BOŚBank24 iBOSS został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami w tym zakresie. Wykorzystuje on wiele uzupełniających się wzajemnie mechanizmów, które razem zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo zleceń realizowanych za pośrednictwem systemu jest gwarantowane przez:

 • Szyfrowane połączenie. Strona jest zaszyfrowana dzięki wykorzystaniu technologii SSL v3 (Secure Sockets Layer w wersji 3), która zapewnia integralność i poufność danych przekazywanych przez Internet,
 • Bezpieczne logowanie i autoryzację dyspozycji za pomocą różnych metody autoryzacji dopasowanych do potrzeb,
 • Rozbudowany system profili użytkowników umożliwiających zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji serwisu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – Można określić adres lub pulę adresów IP, z których możliwe będzie logowanie, np. tylko w miejscu pracy; dostęp do podglądu logowań i składanych dyspozycji,
 • Definiowanie schematów akceptacji, oddzielnie dla składanych zleceń i przesyłanych wniosków,
 • Indywidualnie ustawiane limity kwotowe pozwalają na ograniczenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Zachęcamy do stosowania się do wskazanych zasad bezpieczeństwa.

Wymagania techniczne:
Aby system BOŚBank24 iBOSS działał prawidłowo konieczne są:

 • dostęp do Internetu;
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, Chrome w wersji 26 lub nowszej*, Opera w wersji 12 lub nowszej) umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit
 • system operacyjny Microsoft  Vista/ 7 / 8 lub nowszy.


*Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i nowszych. W przypadku posiadania Google Chrome w wersji 45 lub nowszej prosimy o korzystanie z systemu BOŚBank24 iBOSS za pomocą innych dostępnych przeglądarek na rynku.

Ustawienia przeglądarek internetowych

 

Poniżej znajdziesz instrukcje i inne ważne informacje:

 
Regulamin bankowości elektronicznej:

Dokumenty do obsługi BOŚBank24 iBOSS:

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.