iBOSS24

Nowoczesny system bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24h na dobę.

iBOSS24 przede wszystkim zapewnia dostęp do:

 • Rachunków bieżących i pomocniczych,
 • Kredytów,
 • Lokat bankowych, w tym podgląd lokat dealerskich,
 • wyciągów w najbardziej popularnych formatach (pdf, xml, liniowy, MT940, Elixir),

iBOSS24 oferuje wiele nowoczesnych i bardzo przydatnych funkcjonalności, w tym:

Nowa metoda autoryzacji. Sierpień 2019 <<zobacz więcej>>

Nowe funkcjonalności. Październik 2018 <<zobacz więcej>>

Nowe funkcjonalności. Lipiec 2018 <<zobacz więcej>>

 • Przelewy krajowe (w tym US, ZUS),
 • Przelewy zagraniczne (SWIFT, SEPA, TARGET2),
 • Przelewy płacowe – składane w postaci paczki, szczegółowe informacje o jej zawartości udostępniane są tylko uprawnionym osobom, <<Zobacz więcej>>
 • Przelewy grupowe – składane w postaci paczki transakcji do zdefiniowanych kontrahentów lub grup kontrahentów,
 • Zlecenia stałe – składanie i obsługa dyspozycji dla określonej częstotliwości, kwoty oraz okresu wykonywania powtarzających się transakcji,
 • Masowe Płatności Przychodzące (MPP) – proste zarządzanie płatnościami od wielu płatników z możliwością eksportu w formatach xml, liniowy, Elixir; rozbudowane kryteria wyszukiwania płatności; generator rachunków wirtualnych, << Zobacz więcej>>
 • Dyspozycje i wnioski elektroniczne – prosta, szybka i bezpieczna forma obsługi umożliwiająca:
 • Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej - efektywne zarządzanie gotówką w firmie, poprawiające płynność finansową i ograniczające ryzyko przetrzymywania nadwyżek gotówkowych. Daje również możliwość zamówienia gotówki w dowolnym Oddziale BOŚ Banku, <<Zobacz więcej>>
 • Polecenia zapłaty – obsługa poleceń zapłaty po stronie wierzyciela,
 • Konsolidowanie środków – eliminacja codziennych przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami, przyspiesza przepływu środków i optymalizuje zarządzania saldami. Pozwala poprawić płynności i osiągnąć dodatkowe korzyści odsetkowe, <<Zobacz więcej>>
 • Prowadzenie korespondencji z Bankiem,
 • Powiadomienia SMS i e-mail – bezpośrednie informowanie na bieżąco, wybranym kanałem o wskazanych dyspozycjach i zdarzeniach na rachunkach np. o odrzuceniu przelewu, paczce przelewów gotowej do akceptacji, <<Zobacz więcej>>
 • Zarządzanie uprawnieniami – różnicowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu,
 • Zarządzanie kartami kredytowymi - podgląd kart, historii operacji, wyciągów, możliwość zmiany limitu, spłaty rachunku karty kredytowej oraz konfiguracji automatycznej spłaty,
 • Zarządzanie kartami debetowymi - podgląd kart, historii operacji, możliwość zmiany limitu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem - podgląd historii czynności wykonywanych przez wszystkich użytkowników, kontrola dostępu adresów IP, zarządzanie limitami transakcji. <<zobacz więcej>>

Nowe funkcjonalności. Lipiec 2018 <<zobacz więcej>>


BOŚtoken.
Jest to nowy, bezpieczny i wygodny token mobilny, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Google Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS. Aplikacja służy do logowania i autoryzacji dyspozycji w iBOSS24.


<< instrukcja obsługi>>

 

 

 


Podpis kwalifikowany (Szafir, Sigillum, Unizeto) podpis elektroniczny - elektroniczny odpowiednik podpisu własnoręcznego. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym, musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

Instrukcja iBOSS e-Podpis

Wymagania dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego:
Do używania podpisu elektronicznego konieczna jest instalacja odpowiedniego komponentu, do czego konieczne może być posiadania praw administratora komputera.
Zależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wymagania związane z instalacją komponentu do generowania podpisów elektronicznych są następujące:

 • System operacyjny: Microsoft Windows,
 • Przeglądarka:
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox - wymagane jest posiadanie oprogramowania Java, pozostały proces instalacji komponentu – taki sam jak w przypadku Ms Internet Explorer
  • Opera
  • Chrome*
 • instalacja maszyny wirtualnej Java produkcji Sun Microsystems, w wersji 1.4.2 lub nowszej. Oprogramowanie Java Runtime Environment można pobrać ze strony http://www.java.com/. Jest to niezbędne do uruchomienia appletu Java służącego do składania podpisów elektronicznych. Do instalacji maszyny wirtualnej wymagane są uprawnienia administracyjne. Instalacja komponentu taka sama jak w przypadku MS Internet Explorer.

*Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i wyższej. Proszę o skorzystanie z Google Chrome poniżej wersji 45 lub innych dostępnych przeglądarek na rynku.

Podpis niekwalifikowany (karta mikroprocesorowa) – karta mikroprocesorowa służąca do logowania i podpisywania dyspozycji w systemie. Logowanie do systemu oraz podpisywanie dyspozycji następuje za pomocą jednego PIN-u. Podpis wymaga wgrania poniższych sterowników.

Sterowniki do czytników do kart będących nośnikami podpisu niekwalifikowanego:
<<Sterowniki dla przeglądarki 32-bitowej>> 
<<Sterowniki dla przeglądarki 64-bitowej>> 

Instrukcje instalacji czytników:
<<Instrukcja dla przeglądarki 32-bitowej >> 
<<Instrukcja dla przeglądarki 64-bitowej>>

iBOSS24 został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami w tym zakresie. Wykorzystuje on wiele uzupełniających się wzajemnie mechanizmów, które razem zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo zleceń realizowanych za pośrednictwem systemu jest gwarantowane przez:

 • Szyfrowane połączenie. Strona jest zaszyfrowana dzięki wykorzystaniu technologii SSL v3 (Secure Sockets Layer w wersji 3), która zapewnia integralność i poufność danych przekazywanych przez Internet,
 • Bezpieczne logowanie i autoryzację dyspozycji za pomocą różnych metody autoryzacji dopasowanych do potrzeb,
 • Rozbudowany system profili użytkowników umożliwiających zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji serwisu,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem – Można określić adres lub pulę adresów IP, z których możliwe będzie logowanie, np. tylko w miejscu pracy; dostęp do podglądu logowań i składanych dyspozycji,
 • Definiowanie schematów akceptacji, oddzielnie dla składanych zleceń i przesyłanych wniosków,
 • Indywidualnie ustawiane limity kwotowe pozwalają na ograniczenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Zachęcamy do stosowania się do wskazanych zasad bezpieczeństwa.

Wymagania techniczne:
Aby system iBOSS24 działał prawidłowo konieczne są:

 • dostęp do Internetu;
 • przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, Chrome w wersji 26 lub nowszej*, Opera w wersji 12 lub nowszej) umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit
 • system operacyjny Microsoft  Vista/ 7 / 8 lub nowszy.


*Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i nowszych. W przypadku posiadania Google Chrome w wersji 45 lub nowszej prosimy o korzystanie z systemu BOŚBank24 iBOSS za pomocą innych dostępnych przeglądarek na rynku.

Ustawienia przeglądarek internetowych

 

W związku z wymogami ustawy o usługach płatniczych (tzw. PSD2) Bank jest zobowiązany wycofać z użytkowania tokeny sprzętowe oraz dotychczasowe tokeny mobilne stosowane w iBOSS24. Wymiana narzędzi musi odbyć się najpóźniej 14. września 2019r. Po tym terminie korzystanie z dotychczasowych narzędzi autoryzacji nie będzie możliwe.

J
akie metody logowania i autoryzacji będą funkcjonowały po wymianie narzędzi?
Po zakończeniu procesu wymiany narzędzi autoryzacji w systemie iBOSS24 będą działały: BOŚtoken (token mobilny), podpis kwalifikowany. Klienci, którzy posiadają obecnie podpis niekwalifikowany będą mogli nadal z niego korzystać aż do wygaśnięcia jego terminu ważności.

Co to jest BOŚtoken?
Jest to nowy, wygodny token mobilny o nazwie BOŚtoken, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Google Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS.

W jaki sposób można skorzystać z BOŚtoken?
BOŚtoken należy pobrać i zainstalować w smartfonie ze sklepu Google Play lub AppStore. Jest to bezpłatna aplikacja. Po zainstalowaniu aplikacja nie jest jeszcze aktywna, musi być zarejestrowana w Banku. Do tego służy jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24, które Bank wyśle SMS-em do Użytkownika systemu, na podstawie odpowiedniej dyspozycji. Należy zalogować się tym hasłem do iBOSS24 i wówczas wyświetlą dalsze instrukcje rejestracji BOŚtokena. Można też wspomóc się instrukcją BOŚtokena.

W jaki sposób autoryzuje się logowania i inne dyspozycje w iBOSS24?

Na ekranie dyspozycji (lub ekranie logowania) należy wcisnąć przycisk „podpisz”. Za chwilę  na smartfonie pojawi się powiadomienie PUSH. Należy je kliknąć i zalogować się do BOŚtoken za pomocą PIN-u, który został ustawiony podczas rejestracji BOŚtokena. Po zalogowaniu wyświetlą się szczegóły podpisywanej dyspozycji (np. logowanie, przelew, paczka, wniosek, itp.). Należy zaakceptować dyspozycję i ponownie wprowadzić PIN.

Jak należy postąpić w przypadku utraty telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?

Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88 i w pierwszej kolejności zablokować token mobilny. Następnie jeśli użytkownik będzie posiadać nowe urządzenie (telefon) na którym może zostać zainstalowana aplikacja BOŚtoken, nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

Jak należy postąpić w przypadku wymiany telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?

Jeśli posiadasz jeszcze swój poprzedni telefon, zaloguj się za pomocą BOŚtokena, który jest tam zainstalowany. Następnie w ustawieniach użytkownika należy dezaktywować urządzenie (dotychczasowy BOŚtoken). Po otrzymaniu SMS-em tymczasowego hasła należy aktywować BOŚtoken na nowym telefonie zgodnie z zgodnie z instrukcją.
Można się również skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu
22 543 34 88. Nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

Jak odblokować BOŚtoken?
Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88. Nasi konsultanci prześlą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję odblokowania może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

Czy można korzystać z BOŚtokena na kilku telefonach?

Nie. BOŚtoken może być zarejestrowany w danym momencie tylko na jednym smartfonie.

Nie mam smartfona, na którym mógłbym zainstalować BOŚtoken. Jakie są inne metody logowania  i autoryzacji oprócz BOŚtokena?
Klienci naszego Banku mogą logować się i autoryzować dyspozycje przy pomocy podpisu kwalifikowanego, wydawanego przez certyfikowany podmiot. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiego podpisu, BOŚBank może pośredniczyć w zakupie podpisu Szafir wydawanego przez KIR S.A. Proszę jednak pamiętać, że czas od złożenia zamówienia na podpis do dostarczenia podpisu może wynosić od kilku do kilkunastu dni.

Ile kosztuje BOŚtoken i podpis kwalifikowany?

BOŚtoken jast bezpłatny. Korzystanie w iBOSS24 z podpisu kwalifikowanego jest bezpłatne, aczkolwiek należy ten podpis kupić w instytucji certyfikującej (np. KIR S.A.). Cena nowego podpisu kwalifikowanego w KIR S.A. wynosi od 250 zł do 350 zł w zależności od rodzaju oraz długości okresu na jaki został nabyty.

Chcę korzystać z podpisu kwalifikowanego, co muszę zrobić?

Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, możesz go zakupić samodzielnie u certyfikowanych wystawców podpisów lub zamówić podpis Szafir wydawany przez KIR u pracownika BOŚBanku.

Do kiedy można korzystać z tokena sprzętowego i ‘starego’ tokena mobilnego (iBOSStoken)?
Ostateczny termin nie może przekraczać 14 września 2019r. Bank jednak może zdecydować o wcześniejszym wyłączeniu tej możliwości.

Co należy zrobić z tokenem sprzętowym po jego dezaktywacji?

Token nie będzie mógł być ponownie użyty w jakimkolwiek innym systemie. Należy go przekazać do utylizacji w punktach selektywnej zbiórki odpadów w taki sam sposób, jak każde inne urządzenie elektroniczne.

Na jakich smartfonach działa token mobilny?

Na wszystkich modelach posiadających system Android lub iOS.

Czy korzystanie z tokena mobilnego wymaga dostępu do internetu?
Tak, BOŚtoken wymaga łączności internetowej telefonu. Może się połączyć z internetem np. za pomocą wifi.

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo BOŚtokena?

BOŚtoken może być zainstalowany tylko na jednym smartfonie, które klient wskazuje podczas procesu rejestracji. Do jego uruchomienia wymagane jest odblokowanie telefonu oraz wprowadzenie do aplikacji numeru PIN ustalonego przez Użytkownika. System bankowości elektronicznej w trakcie autoryzacji sprawdza z jakiego urządzenia nawiązano połączenie i umożliwia autoryzację tylko z aparatu który wcześniej został zarejestrowany. Podczas autoryzacji transakcji na telefonie wyświetlane są jej dane szczegółowe np. treść przelewu.  Za pomocą BOŚtoken można podpisać tylko dyspozycje które są wyświetlone na ekranie komputera Użytkownika podpisującego dyspozycje.

Poniżej znajdziesz instrukcje i inne ważne informacje:

 
Regulamin bankowości elektronicznej:

Dokumenty do obsługi BOŚBank24 iBOSS:

 Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.