Konsolidacja sald

Chcesz zwiększyć przychody odsetkowe? Konsolidacja rachunków umożliwia automatyczne przelewy środków pomiędzy rachunkami Twojej firmy.

Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

 • przyspieszenie realizacji przepływów środków na rachunkach,
 • zwiększenie przychodów odsetkowych,
 • zmniejszenie / optymalizacja kosztów odsetkowych,
 • zarządzanie skonsolidowanymi środkami w rozproszonej strukturze rachunków,
 • utrzymanie autonomii finansowej jednostek podporządkowanych,
 • oszczędność czasu związana z wyeliminowaniem codziennego realizowania przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami.

Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

 • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
 • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości BOŚBank24 iBOSS z poziomu Rachunku głównego konsolidującego. 

Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

 • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
 • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

 • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
 • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS
BOŚBank24 iBOSS umożliiwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia. 
W BOŚBank24 iBOSS można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

 • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
 • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
 • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.

Usługa szczególnie przeznaczona jest dla Klientów posiadających więcej niż jeden rachunek bieżący i zainteresowanych automatycznymi przepływami środków pomiędzy tymi rachunkami.

Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

 • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN
 • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji
 • wypełnić i przekazać Wniosek o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.