Chcesz korzystać z podpisu elektronicznego?

W ramach współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., której BOŚ jest partnerem technologicznym, oferujemy naszym Klientom podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym tzw. bezpieczny podpis elektroniczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które umożliwiają identyfikację osoby, która składa podpis, weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Przy jego użyciu możesz logować się i akceptować dyspozycje w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS oraz skorzystać z aplikacji e-Wniosek gdzie można zawnioskować o otwarcie rachunku, wydanie karty debetowej i inne.

Dlaczego bezpieczny podpis elektroniczny to dobry wybór?

Unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem

Integralność – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji podpisu

Potwierdzenie tożsamości – dane osoby składającej podpis zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne

Obniżenie kosztów funkcjonowania firm i instytucji

Zmniejszenie czaso – i pracochłonności

Usprawnienie procesów związanych z obiegiem dokumentów

Bezpieczny podpis elektroniczny może zastąpić tradycyjny własnoręczny podpis pod niniejszymi dokumentami:

 • deklaracje ZUS obowiązkowo od 2008r.
 • deklaracje podatkowe od 16 sierpnia 2006r.
 • oferty i umowy, w tym zawierane na odległość
 • podania i wnioski administracyjne
 • faktury VAT
 • dane do GIIF
 • aukcje elektroniczne
 • dokumenty wewnętrzne, np. wnioski urlopowe

Ponadto bezpieczny podpis elektroniczny jest wykorzystywany w systemie bankowości internetowej Banku jako narzędzie umożliwiające logowanie oraz podpisywanie zleceń płatniczych.

Aby uzyskać bezpieczny podpis elektroniczny wystarczy otworzyć rachunek bieżący w naszym Banku. W celu korzystania z podpisu elektronicznego należy posiadać:

 • certyfikat kwalifikowany
 • kartę kryptograficzną
 • czytnik do kart (czytnik może być wbudowany w klawiaturze)
 • oprogramowanie do czytnika i karty
 • oprogramowanie do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Oprogramowanie do składania podpisów pod zleceniami w BOŚBank24 iBOSS instalowane jest automatycznie przy pierwszym logowaniu. Oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów pod innymi dokumentami może być pobrane bezpłatnie ze stron centrów certyfikacyjnych, np. KIR S.A. 
 • komputer osobisty o minimalnych parametrach: procesor Celeron 266 Mhz, 64 MB RAM, 10 MB wolnej przestrzeni dyskowej, system operacyjny MS Windows 98 lub wyższy

 

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.