Powiadomienia SMS i e-mail

Powiadomienia SMS i e-mail

Zapewnij sobie bieżącą informację o wybranych operacjach dokonywanych na rachunku.

Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS dowiesz się o logowaniach, saldzie, stanie realizacji przelewów oraz o transakcjach oczekujących na podpisanie.

 • Szybki dostęp  do informacji o saldzie bez konieczności logowania się do systemu.
 • Informacja o wysyłanych zleceniach
 • Informacja o zleceniach do podpisania
 • Dodatkowe bezpieczeństwa poprzez informacje o logowaniu się Użytkowników,
 • Informacja o wpływach z wskazanego rachunku
 • i wiele innych…

Konfiguracja ustawień powiadomień pozwala między innymi:

 • określić godzinę oraz dni, w których użytkownicy będą otrzymywać powiadomienie poprzez SMS/email o stanie salda,
 • określić kwotę graniczną, dla której przekazywane będą powiadomienia o realizacji przelewu/paczki przelewów.

Powiadomienia zdefiniowane w ramach danego rachunku dotyczą wszystkich jego użytkowników.

Ustawienie Powiadomień możliwe jest dla Użytkowników, którzy przekazali numer telefonu komórkowego oraz adres email.

Wszyscy Klienci korzystający z bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS.

Usługę można uruchomić w systemie BOŚBank24 iBOSS za pomocą dyspozycji elektronicznej a następnie przechodząc do
Ustawienia ogólne -> Administracja -> Konfiguracja powiadomień.

Do włączenia usługi konieczne jest posiadanie uprawnień administratora.

Po włączeniu globalnym można ustawić Powiadomienia SMS i email dla poszczególnych Użytkowników:

Aby skorzystać z tej funkcji należy:

 • posiadać w Banku Ochrony Środowiska rachunek główny
 • posiadać bankowość elektroniczną BOŚBank24 iBOSS
 • korzystać z opcji Wniosków.