Otwieranie rachunków jeszcze nigdy nie było tak proste!

Samodzielnie, elektronicznie w BOŚBank24 iBOSS

Klienci Korporacyjni korzystają jednocześnie z wielu rachunków bankowych, zarówno bieżących, jak i pomocniczych, otwieranych i zamykanych na bieżąco w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Otwarcie rachunku wiązało się z koniecznością złożenia papierowej dyspozycji, a w pewnych sytuacjach nawet podpisania aneksu do umowy.

I ten czas minął – Klienci Banku Ochrony Środowiska mogą otwierać kolejne rachunki w BOŚBank24 iBOSS elektronicznie bez konieczności kontaktu z Doradcą.

  • założenie rachunku bankowego szybko i bez dodatkowych formalności,
  • bez dodatkowych dokumentów,
  • bez wizyty w placówce Banku i kontaktu z Doradcą.

Założenie rachunku odbywa się poprzez wypełnienie Dyspozycji otwarcia Rachunku w BOŚBank24 iBOSS. Dyspozycja zawiera wszelkie informacje konieczne
do otwarcia rachunku. Po realizacji dyspozycji numer nowego rachunku jest prezentowany w systemie Administrator systemu może od razu nadać do odpowiednie uprawnienia poszczególnym osobom. Dodatkowo w BOŚBank24 iBOSS otrzymują Państwo potwierdzenie otwarcia rachunku.

Wszyscy Klienci Korporacyjni oraz sektora Finansów Publicznych korzystający z bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS.

Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku  Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną BOŚBank24 iBOSS
  • korzystać z opcji  Wniosków.