Zmiany w BOŚBank24 iBOSS

Nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów – Użytkowników bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS, w systemie wprowadzone zostały nowe funkcje ułatwiające korzystanie
z systemu i optymalizujące zarzadzanie finansami z poziomu bankowości elektronicznej.
Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się w zakładkach poniżej.
W bieżącym roku planowane jest wprowadzenie również: szybkiego przelewu między własnymi rachunkami, przyszłej daty realizacji dla przelewu zagranicznego, podglądu szczegółów dotyczących linii kredytowych i gwarancyjnych, plików JPK.

Na liście przelewów dodano dynamiczne (aktywne) pole, które wyświetla liczbę i sumę zaznaczonych przelewów/paczek.

Dzięki tej funkcji można w łatwy sposób zarządzać płatnościami przewidzianymi do realizacji – wyświetloną kwotę można odnieść do kwoty dostępnych środków na rachunku i zlecić do realizacji tylko te przelewy, których wartość nie przekracza salda rachunku. Nie ma potrzeby wykonywać sumowania przelewów poza systemem BOŚBank24 iBOSS gdyż na ekranie dynamicznie – w zależności od zaznaczonych przelewów, wyświetlana jest ich liczba oraz suma. Podsumowanie odnosi się do przelewów z danego ekranu. Podsumowanie jest prezentowane w podziale na waluty.

Przejrzysta prezentacja sumy kwoty przelewów w paczkach w podziale na waluty ułatwia odszukanie wartości na liście przelewów, w tym przelewów w różnych walutach. Ponadto optymalizuje zarzadzanie płatnościami i kontrolę wydatków.

Na liście przelewów/paczek w kolumnie „Waluta” dla paczek przelewów wyświetlana jest kwota paczki z podziałem na waluty. Maksymalnie prezentowane są 3 waluty, pierwsza na liście jest waluta PLN a następnie pozostałe waluty w kolejności alfabetycznej.

W formularzu szczegółowych danych paczki przelewów („Informacje o paczce”) znajduje się informacja dotycząca:

 • obciążanych rachunków,
 • typów dyspozycji,
 • walut przelewów,
 • liczby przelewów w podziale na rachunki, typy dyspozycji i waluty,
 • sumy kwot przelewów w zależności od rachunków do obciążenia, typów dyspozycji oraz walut przelewów.

Pierwsza na liście jest waluta PLN, a następnie pozostałe waluty w kolejności alfabetycznej.

Na ekranie nowego przelewu (dla wszystkich typów przelewów), na ekranie wyszukiwania operacji na rachunkach, awizowania, lokat, zlecenia stałego, raportów z przelewów, spłaty zadłużenia karty, poleceń zapłaty, administracji wprowadzone zostało pole, które umożliwia łatwe odszukanie obciążanego/wybieranego rachunku.

Możliwe jest wyszukiwanie rachunku wg nazwy własnej lub jej fragmentu oraz wg numeru rachunku lub fragmentu numeru rachunku.

Nowa funkcja to znaczące ułatwienie szczególnie dla Użytkowników systemu BOŚBank24 iBOSS, którzy posiadają dużo rachunków. Obecnie wybór właściwego rachunku do obciążenia jest łatwy i intuicyjny.

Wyszukiwanie to jest analogiczne jak wyszukiwanie kontrahenta na formatce przelewu. Zachowana zostaje oczywiście możliwość wyboru rachunku po wyświetleniu pełnej listy rachunków.

Od teraz już nie tylko na wyciągu do rachunku, ale także:

 • w historii operacji (Lista operacji) w bankowości elektronicznej,
 • w plikach PDF,
 • na wydrukach oraz
  w plikach eksportu zestawień obrotów dziennych (w formacie XML i Liniowym) dostępna jest pozycja „Saldo po operacji”.

Saldo jest umieszczone za kolumną „Kwota operacji”. Dzięki tej nowej funkcji możliwa jest skuteczniejsza i łatwiejsza kontrola przepływów na koncie, gdyż po każdej transakcji prezentowane jest saldo rachunku. Stanowi to znaczące ułatwienie dla bieżącej kontroli transakcji na rachunkach.

Zgodnie z sugestiami klientów wprowadzona została możliwość złożenia przelewu bezpośrednio z listy kontrahentów.

Na liście kontrahentów przy każdym zapisanym odbiorcy dostępna jest opcja „Utwórz przelew”. Jej kliknięcie otwiera ekran przelewu. W zależności od danych kontrahenta możliwe jest rozpoczęcie realizacji:

 • przelewu zwykłego,
 • przelewu o typie Split Payment – jeśli w danych kontrahenta jest uzupełniony identyfikator podatkowy,
 • przelewu zagranicznego – jeśli w danych kontrahenta jest uzupełniony numer SWIFT.

Jednego kontrahenta o tym samym numerze rachunku można na liście zapisać kilkakrotnie, więc jeśli mają być do niego zlecane z listy kontrahentów przelewy o różnym typie (zwykły/Split Payment/zagraniczny), można go dodać trzy razy uzupełniając dane w zależności od typu przelewu, który ma zostać zrealizowany.

W paczkach przelewów grupowych oraz płacowych zachowana jest kolejność alfabetyczna wg nazwy odbiorcy przelewu. Niezależnie od kolejności w jakiej jest dodawany przelew do paczki, w samej paczce kontrahenci są ułożeni alfabetycznie. Ułatwia to znacząco odszukanie odbiorcy na liście, aby zweryfikować treść przelewu lub dokonać ewentualnej zmiany w konkretnym przelewie.