Chcesz zabezpieczyć płynność finansową Twojej firmy?

Faktoring to pieniądze na koncie Twojej firmy w 48 godzin

Faktoring to innowacyjna usługa finansowa, która pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną Twojej firmie. Dzięki umowie faktoringowej uzyskasz natychmiastowy dostęp do gotówki, „zamrożonej” w fakturach, z odroczonym terminem płatności.
Jeśli:

 • wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności
 • szukasz szybkiego finansowania i niezawodnego zarządzania należnościami
 • chcesz poprawić dyscyplinę płatniczą swoich kontrahentów
 • faktoring to produkt dla Twojej firmy.

  EKOFaktoring to także możliwość zaoszczędzenia w skali roku do 22 tysięcy złotych dzięki wysyłaniu informacji o fakturach w wersji elektronicznej.

  Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Do obsługi faktoringu w naszym Banku przeznaczony jest nowoczesny, wyspecjalizowany, internetowy system BOŚ Faktor, który gwarantuje klientom pełną kontrolę nad wierzytelnościami oraz umożliwia 24-godzinny kontakt z Bankiem przez 7 dni w tygodniu. System służy do automatycznej obsługi transakcji faktoringowych. 

Faktoring to możliwość:

 • poprawy lub utrzymania płynności finansowej Twojej firmy, także w okresie sezonowych wahań sprzedaży
 • uniezależnienia się od ryzyka związanego z opóźnieniami w płatnościach
 • poprawy relacji z dostawcami, dzięki możliwości szybkiego i terminowego regulowania zobowiązań
 • poprawy relacji z odbiorcami, dzięki możliwości oferowania konkurencyjnych warunków płatności.

Oferujemy:

 • faktoring z regresem (w obrocie krajowym bądź zagranicznym) – w ramach, którego Bank nabywa i finansuje wierzytelności, z regresem w stosunku do Faktoranta, należne od odbiorców z tytułu dostawy towaru bądź wykonania usługi, przy czym Faktorantem jest przedsiębiorca, będący wierzycielem uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego należnego mu od odbiorcy na mocy łączącej ich umowy, który zawarł z Bankiem umowę o przelew tych wierzytelności. Rozliczenia w ramach umowy mogą być prowadzone z odbiorcami krajowymi w polskich złotych, jak również z odbiorcami z zagranicy w walutach obcych.

 • faktoring z polisą (w obrocie krajowym bądź zagranicznym) – w ramach, którego Bank oferuje Klientom przejęcie ryzyka niewypłacalności w stosunku do odbiorców objętych umową ubezpieczeniową – polisą. Produkt skierowany do klientów posiadających ubezpieczenie należności handlowych. Rozliczenia w ramach umowy mogą być prowadzone z odbiorcami krajowymi w polskich złotych, jak również z odbiorcami z zagranicy w walutach obcych.

 • faktoring odwrotny - w ramach którego Bank spłaca zobowiązania Klienta na rzecz wskazanych  przez niego Dostawców,  w terminie płatności zobowiązań wskazanym przez Klienta (nie późniejszym niż termin płatności wskazany na fakturze).

 

Aby skorzystać z faktoringu należy:

 • posiadać stałych odbiorców
 • stosować terminy płatności od 7 do 120 dni
 • prowadzić działalność gospodarczą nie krócej niż 1 rok
 • posiadać w BOŚ Banku rachunek bankowy
 • a następnie:
  - złożyć wniosek w Banku
  - ustanowić zabezpieczenie dla Banku w postaci cesji i weksla in blanco

Prowizje bankowe pobierane są zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji oraz są ustalane w ramach negocjacji między Bankiem a Faktorantem.

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

PAWEŁ KMIECIKOWSKI – Ekspert ds. Sprzedaży Faktoringu

tel. kom. 515 111 794

60-529 POZNAŃ, ul. Dąbrowskiego 79A

 

Województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

MARCIN SKUBLEWSKI – Ekspert ds. Sprzedaży Faktoringu

tel. kom. 515 111 487

00-832 WARSZAWA, ul. Żelazna 32

 

Województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie 

RADOSŁAW ŻYWCZAK – Ekspert ds. Sprzedaży Faktoringu

tel. kom. 515 111 263

40-007 KATOWICE, ul. Uniwersytecka 13, piętro 13 (budynek ALTUS)