Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej?

EUROPEJSKA OFERTA to kompleksowa propozycja dla przyszłych beneficjentów, gwarantująca pomoc w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania ze środków europejskich, a także zapewniająca korzystne współfinansowanie projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków europejskich

EUROPEJSKA OFERTA obejmuje:

  • udzielenie promesy kredytowej potwierdzającej źródła finansowania projektu zgłaszanego do dofinansowania ze środków UE
  • kredyt pomostowy udzielany na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich
  • kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków europejskich
  • kredyt technologiczny przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, spłacany częściowo z przyznanej przez BGK premii technologicznej
  • bezpłatną ocenę możliwości dofinansowania ze środków europejskich

Od 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Czym jest JESSICA?

JESSICA jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz  Banku Rozwoju Rady Europy mającą na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju  obszarów  miejskich poprzez promowanie zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich

Pożyczki JESSICA umożliwiły długoterminowe finansowanie inwestycji mających na celu ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych miast. 

Sprawdź informacje o naborze w regionach:

Województwo pomorskie 

Województwo śląskie 

Województwo zachodniopomorskie

Najważniejsze wydarzenia

Dowiedz się więcej

Czym jest JEREMIE?

JEREMIE - inicjatywa Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
Została opracowana jako jeden z instrumentów wykorzystywania środków w ramach Funduszy (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Nr 1083/2006) wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Fundusz Inwestycyjny, w celu finansowania wydatków na operacje obejmujące zwrotne wkłady we wsparcie instrumentów inżynierii finansowej, między innymi takich jak instrumenty mikrofinansowania, instrumenty poręczeniowe, instrumenty kapitału ryzyka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki którym środki do wykorzystania w ramach inicjatywy JEREMIE mają zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Nr 1083/2006 i Rozporządzeniem Nr 1828/2006. Pożyczki JEREMIE umożliwią finansowanie inwestycji mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwom , realizującym projekt miejski na Pomorzu Zachodnim, objęty Zintegrowanym Planem Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich.

Sprawdź informacje o naborze wniosków w ramach Inicjatywy JEREMIE w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Dowiedz się więcej