Jesteś zainteresowany dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej?

EUROPEJSKA OFERTA to kompleksowa propozycja dla przyszłych beneficjentów, gwarantująca pomoc w zidentyfikowaniu potrzeb i możliwości w zakresie finansowania ze środków europejskich, a także zapewniająca korzystne współfinansowanie projektów inwestycyjnych wspieranych ze środków europejskich

EUROPEJSKA OFERTA obejmuje:

  • udzielenie promesy kredytowej potwierdzającej źródła finansowania projektu zgłaszanego do dofinansowania ze środków UE
  • kredyt pomostowy udzielany na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich
  • kredyt uzupełniający udzielany na pokrycie części kosztów, które nie zostaną zakwalifikowane do finansowania ze środków europejskich
  • kredyt technologiczny przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, spłacany częściowo z przyznanej przez BGK premii technologicznej
  • bezpłatną ocenę możliwości dofinansowania ze środków europejskich

Od 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Czym jest JESSICA?

JESSICA jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz  Banku Rozwoju Rady Europy mającą na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju  obszarów  miejskich poprzez promowanie zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej i dokonywanie inwestycji w projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach rozwoju obszarów miejskich

Pożyczki JESSICA umożliwiły długoterminowe finansowanie inwestycji mających na celu ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych miast. 

Sprawdź informacje o naborze w regionach:

Województwo zachodniopomorskie

Najważniejsze wydarzenia

Dowiedz się więcej