Planujesz inwestycje z zakresu ochrony środowiska i oczekujesz dopłat do oprocentowania Twojego kredytu?

Kredyty preferencyjne to szansa na obniżenie kosztów Twojej inwestycji poprzez system dopłat do oprocentowania wnoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kredyty preferencyjne z dopłatami wnoszonymi przez NFOŚiGW udzielane są na zasadach określonych w Programach Priorytetowych. Tu określona jest wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz kryteria wyboru przedsięwzięć.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu i do nowoczesnych produktów bankowych dodaje pierwiastek eko. Przeznaczyliśmy ponad 11 mld zł na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i naszym Klientom. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Dowiedz się więcej

Planujesz inwestycje z zakresu ochrony środowiska i oczekujesz preferencyjnego kredytu?

Kredyty preferencyjne to szansa na obniżenie kosztów Twojej inwestycji dzięki kredytom udzielanym przez nas we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
KREDYTY udzielane we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają zróżnicowane warunki w poszczególnych województwach.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu i do nowoczesnych produktów bankowych dodaje pierwiastek eko. Przeznaczyliśmy ponad 11 mld zł na finansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i naszym Klientom. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

Sprawdź ofertę w Twoim województwie.

Dowiedz się więcej

Planujesz inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i OZE?

Sfinansuj ją Kredytem z Klimatem
Zmiany klimatu Ziemi oraz towarzyszące im niekorzystne i nagłe zjawiska pogodowe traktowane są obecnie jako jedno z podstawowych zagrożeń ludzkości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi dynamiczny rozwój gospodarczy oparty o intensywne wykorzystanie paliw kopalnych, jako głównego źródła energii pierwotnej. Kredyt z Klimatem obejmuje finansowanie inwestycji wpisujących się w Program Climate Change Action, wdrażany w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – jednego z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy opracowanego przez Komisję Europejską pod kierownictwem Jean-Claude’a Junckera. Kredyt z Klimatem finansuje działania promujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, tj. inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

Dowiedz się więcej