Potrzebujesz finansowania w różnych formach w zależności od sytuacji Twojej firmy?

Linia wielocelowa oferuje dostęp do różnych form finansowania w ramach jednej umowy i raz ustanowionego zabezpieczenia na okres nawet 5 lat.
Linia Wielocelowa umożliwia korzystanie z wielu produktów bez dodatkowych formalności i wniosków.

W zależności od okoliczności, w jakich znajduje się Twoja firma, możesz liczyć na:
 • kredyt odnawialny w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym
 • kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym
 • gwarancję bankową
 • dyskonto weksli
 • akredytywy dokumentowe, której płatność finansowana jest z kredytu rewolwingowego
 • faktoring (z regresem/ z polisą/ odwrotny)
 • limit FX Forward


 • Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Dowiedz się więcej

  Potrzebujesz dodatkowych środków na bieżącą działalność firmy?

  Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym - umożliwia wielokrotne wykorzystywanie środków w zależności od potrzeb Twojej firmy w danej chwili.
  Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym to najprostsza forma finansowania pozwalająca na utrzymanie płynności w Twojej firmie.
  W ramach raz udzielonego kredytu możesz wykorzystać środki wielokrotnie. Każdy wpływ na rachunek zmniejsza Twoje bieżące zadłużenie, powodując automatyczne zwiększenie dostępnej kwoty kredytu.
  Jeśli spełnisz warunki określone w umowie kredytu możesz przedłużyć kredyt na kolejny okres bez konieczności jego spłaty oraz składania wniosku w Banku.

  Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Dowiedz się więcej

  Chcesz utrzymać płynność finansową Twojej firmy?

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - to sposób na uzupełnienie środków własnych Twojej firmy.
  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - przyznawany jest na finansowanie potrzeb związanych z Twoją bieżącą działalnością. Dzięki niemu, możesz wielokrotnie wykorzystywać środki - wtedy, gdy pojawiają się dodatkowe potrzeby finansowe.

  Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Dowiedz się więcej

  Potrzebujesz długoterminowego, stabilnego finansowania lub chcesz uporządkować swoje finanse w innych bankach?

  Pożyczka hipoteczna - umożliwia sfinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej w długiej perspektywie czasu.
  Pożyczka hipoteczna zapewnia wysokie finansowanie ograniczone jedynie wartością nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie.

  Środki z pożyczki hipotecznej możesz przeznaczyć na dowolny cel. Nie wymagamy przedstawiania faktur, ani innych dokumentów potwierdzających wydatki. Nie wymagamy również prognoz finansowych przy pożyczce do 2 mln zł.

  Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć spłatę pożyczki na nieruchomości należącej do osoby trzeciej.

  Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Dowiedz się więcej

  Kredyt EKooszczędny

  Może pomóc Twojej firmie uzyskać wymierne oszczędności

  Kredyt Ekooszczędny to możliwość uzyskania finansowania w okresie do 15 lat, oraz możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia netto dzięki któremu firma uzyska wymierne oszczędności, np.: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kosztów produkcji ponoszonych w związku ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, wykonanie instalacji mającej na celu wytwarzanie energii na własne potrzeby lub uzyskanie oszczędności z tytułu zmiany źródła energii, sposobu zaopatrzenia w energię.

  Kredyt może być spłacany z uzyskanych przez firmę oszczędności. Dodatkowo finansowanie może zostać zabezpieczone gwarancją BGK.

  Od ponad 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu.

  Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces firm takich jak Twoja.

  Dowiedz się więcej

  Chcesz zwiększyć wartość majątku trwałego Twojej firmy?

  Kredyt inwestycyjny - umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do powiększenia majątku Twojej firmy.
  Kredyt inwestycyjny to długi okres kredytowania, a tym samym możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie. Oferujemy szeroki zakres finansowanych przedsięwzięć, m.in. finansowanie pomostowe (w odniesieniu do projektów wspieranych dotacją) i uzupełniające w zakresie inwestycji realizowanych przez Klientów ubiegających się lub korzystających ze wsparcia w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW realizowanych ze środków krajowych.

  W ramach kredytów inwestycyjnych finansowane są także inwestycje związane z ochroną środowiska np. w odnawialne źródła energii (OZE), realizację przedsięwzięć proekologicznych przynoszących oszczędności, oraz inne przedsięwzięcia mające na celu realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska.

  Stawiamy na indywidualne podejście i dopasowujemy spłatę kredytu do możliwości finansowych Twojej firmy.

  Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Dowiedz się więcej

  Stawiasz na rozwój Twojej firmy?

  Kredyt inwestycyjny EBI (ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do powiększenia majątku Twojej firmy.
  Kredyt inwestycyjny EBI to długi okres kredytowania, a tym samym możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie.

  Stawiamy na indywidualne podejście – umożliwiamy negocjację okresu karencji, oprocentowania i dopasowujemy spłatę kredytu do możliwości finansowych Twojej firmy.

  Od ponad 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  Dowiedz się więcej