Kredyt EKooszczędny

Może pomóc Twojej firmie uzyskać wymierne oszczędności

Kredyt Ekooszczędny to możliwość uzyskania finansowania w okresie do 15 lat, oraz możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia netto dzięki któremu firma uzyska wymierne oszczędności, np.: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowców wykorzystywanych do produkcji, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, kosztów produkcji ponoszonych w związku ze składowaniem i zagospodarowaniem odpadów oczyszczaniem ścieków, uzdatnianiem wody, wykonanie instalacji mającej na celu wytwarzanie energii na własne potrzeby lub uzyskanie oszczędności z tytułu zmiany źródła energii, sposobu zaopatrzenia w energię.

Kredyt może być spłacany z uzyskanych przez firmę oszczędności. Dodatkowo finansowanie może zostać zabezpieczone gwarancją BGK.

Od ponad 25 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu.

Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces firm takich jak Twoja.

  • kwota kredytu: do 100% wartości kredytowanego przedsięwzięcia netto
  • okres finansowania: do 15 lat
  • waluta: PLN
  • karencja w spłacie kapitału: ustalana indywidualnie
  • spłata kredytu: możliwość spłaty kredytu z oszczędności uzyskanych dzięki realizowanej inwestycji

 

Aby otrzymać kredyt EKooszczędny należy:

  • złożyć w Banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej
  • ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

 

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.