Chcesz zwiększyć wartość majątku trwałego Twojej firmy?

Kredyt inwestycyjny - umożliwia sfinansowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do powiększenia majątku Twojej firmy.

Kredyt inwestycyjny to długi okres kredytowania, a tym samym możliwość rozłożenia kosztów inwestycji w czasie. Oferujemy szeroki zakres finansowanych przedsięwzięć, m.in. finansowanie pomostowe (w odniesieniu do projektów wspieranych dotacją) i uzupełniające w zakresie inwestycji realizowanych przez Klientów ubiegających się lub korzystających ze wsparcia w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW lub WFOŚiGW realizowanych ze środków krajowych.

W ramach kredytów inwestycyjnych finansowane są także inwestycje związane z ochroną środowiska np. w odnawialne źródła energii (OZE), realizację przedsięwzięć proekologicznych przynoszących oszczędności, oraz inne przedsięwzięcia mające na celu realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Stawiamy na indywidualne podejście i dopasowujemy spłatę kredytu do możliwości finansowych Twojej firmy.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

  • kwota kredytu: do 80% wartości kredytowanego przedsięwzięcia
  • okres finansowania: określany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta
  • waluta: PLN, EUR, USD
  • karencja w spłacie kapitału: ustalana indywidualnie
  • spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych malejących ratach kapitałowo-odsetkowych

 

Aby otrzymać kredyt inwestycyjny należy:

  • złożyć w Banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej
  • ustanowić prawne zabezpieczenie kredytu

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.