Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Chcesz utrzymać płynność finansową Twojej firmy?

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - to sposób na uzupełnienie środków własnych Twojej firmy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - przyznawany jest na finansowanie potrzeb związanych z Twoją bieżącą działalnością. Dzięki niemu, możesz wielokrotnie wykorzystywać środki - wtedy, gdy pojawiają się dodatkowe potrzeby finansowe.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

 • Maksymalna kwota: wysokość limitu jest ustalana indywidualnie
 • Sposób finansowania: kredyt jest dostępny w formie odnawialnej i nieodnawialnej
 • Okres finansowania: do 3 lat, w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego możliwość przedłużenia na następne okresy
 • Waluta: PLN, EUR, USD

Kredyt obrotowy odnawialny jest spłacalny w następujący sposób:

 • każdy wpływ na rachunek kredytowy zmniejsza zadłużenie, powodując automatyczne zwiększenie dostępnej kwoty kredytu
 • w cyklu miesięcznym lub kwartalnym
 • kapitał podlega spłacie w całości w ostatnim dniu okresu kredytowania

Kredyt obrotowy nieodnawialny jest spłacany w następujący sposób:

 • jednorazowo lub w transzach
 • w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych
 • w cyklu miesięcznym lub kwartalnym

 

Aby otrzymać kredyt obrotowy w rachunku kredytowym należy:

 • złożyć w Banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej
 • ustanowić prawne zabezpieczenie kredytu

 

 

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.