Kredyt w rachunku bieżącym

Potrzebujesz dodatkowych środków na bieżącą działalność firmy?

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym - umożliwia wielokrotne wykorzystywanie środków w zależności od potrzeb Twojej firmy w danej chwili.

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym to najprostsza forma finansowania pozwalająca na utrzymanie płynności w Twojej firmie.
W ramach raz udzielonego kredytu możesz wykorzystać środki wielokrotnie. Każdy wpływ na rachunek zmniejsza Twoje bieżące zadłużenie, powodując automatyczne zwiększenie dostępnej kwoty kredytu.
Jeśli spełnisz warunki określone w umowie kredytu możesz przedłużyć kredyt na kolejny okres bez konieczności jego spłaty oraz składania wniosku w Banku.

Od ponad 20 lat tuż obok Ciebie funkcjonuje Bank, który wspiera rozwój biznesu. Kompleksowa oferta produktowa, zespół doświadczonych ekspertów, którzy z zaangażowaniem dbają o sukces takich firm jak Twoja.

 • Maksymalna kwota: wysokość limitu jest ustalana indywidualnie
 • Okres finansowania: do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy
 • Waluta: PLN, EUR, USD
 • Kredyt jest spłacany w następujący sposób:
  - każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie, powodując automatyczne zwiększenie dostępnej kwoty kredytu
  - spłata odsetek następuje w cyklu miesięcznym
  - kapitał podlega spłacie w całości w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Aby otrzymać kredyt odnawialny w rachunku bieżącym należy:

 • złożyć w Banku wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i innymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji kredytowej
 • ustanowić prawne zabezpieczenie kredytu

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych. 

Poniżej znajdziesz ważne informacje i dokumenty:

Nie musisz, nie drukuj. Dbaj o papier, swoje pieniądze i świat, w którym żyjesz.